ขอเชิญทุก ๆ ท่าน สวดมนต์ข้ามปี 2561-2563 

ณ วัดบางกะเจ้ากลาง ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (แรม 9 คำ เดือน 1)
เวลา 15.09 น. พระสงฆ์เจริญพระคาถาชินบัญชร 108 จบ
เวลา 21.09 น. มีพระธรรมเทศนา (วันปีใหม่) 1 กัณฑ์
เวลา 21.39 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 23.39 น. -24.39 น. เริ่มเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ

ติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูปลัดอนุชัต อาจารย์โสภี ดร.เจ้าอาวาสวัดบางกะเจ้ากลาง
โทร 081-583-2462

ขอเชิญอุบาสก อุบาสิกา ทุกท่าน
ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562
ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 (แรม 10 ค่ำ เดือน 1)
พระสงฆ์ 2 วัด (วัดบางกระเจ้ากลาง-วัดบางกระเจ้านอก)
เริ่มออกจากวัดบางกระเจ้ากลางเวลา 9.09 น.
พระสงฆ์ทั้งหมด 2 วัด รวม 39 รูป