ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติธรรมปี 2562

เหลืออีก 3 โครงการ ดังนี้

วันที่ 19 -21 กันยายน 2562 โครงการ “จีรังฟื้นฟู” 3 วัน 2 คืน​ รับ​ 30​ ท่าน
วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2562 โครงการ “อริยสัจภาวนา” 4 วัน 3 คืน รับ​ 50​ ท่าน
วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562 โครงการ “ผัสสะบริสุทธิ์” 3 วัน 2 คืน รับ​ 50​ ท่าน

สนใจติดต่อสมัครปฏิบัติธรรมได้ที่เว็บไซด์ http://www.rasameehangdhama.org/

ติดต่อที่คุณแดง เจ้าหน้าที่มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม 086-1904567

***อานิสงส์การเป็นเจ้าภาพงานปฏิบัติธรรม คือ จะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีไม่ขัดสนในปัจจัยสี่ อันได้แก่อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค

การให้คือการสละซึ่งการยึดติด….
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการปฏิบัติธรรมของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม โดยมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายโดยประมาณการณ์ดังนี้
1. ค่าอาหารและน้ำโครงการละ 45,000 บาท
2. ค่าบริหารดูแลจัดการโดยเจ้าหน้าที่ 5,000 บาท
3. ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พักของวิทยากร ครูบาอาจารย์ 20,000 บาท
รวมทั้งสิ้นโดยการประมาณการ โครงการละ 70,000 บาท

ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการปฏิบัติธรรม สามารถโอนเงินมาได้ที่
บริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”
เลขที่บัญชี 853-209083-8

แนบใบโอน พร้อมชื่อ นามสกุล และเบอร์โทร พร้อมแจ้งว่าร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการปฏิบัติธรรมคอร์สไหน หรือโอนมาเป็นค่าอะไร ผ่านทาง inbox ของเพจมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ www.facebook.com/rasameehangdhama/

Comments

comments