เชิญร่วมงานบุญตักบาตรเทโว ณ วัดปทุมวัน
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แรม 1 ค่ำ เดือน 11

กำหนดการ
7.00 น. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
13.00 น. ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ โดยพระภิกษุวัดปทุมวัน
นำโดยพระโบฎีกากมล สิรินฺโธ พระสมุห์ศุวัชรญาณ ภท์ทรเมเมธี พระสอาด ธมฺมจารี