ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างโลงศพ(โลงเย็น)พร้อมเครื่องบริวาร(ครั้งที่ ๓ ปีที่ ๓)


เจริญสุขเจริญธรรม เช้านี้มาสร้างบุญบารมีกันเทอญ สาธุชนทุกๆท่าน 
#ขอความอนุเคราะห์ญาติธรรมตามกำลังศรัทธา 
ขอเชิญร่วมปิดยอด//โต้ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องบริวารในโครงการถวายโลงเย็น
พร้อมกันนี้ ขอเชิญร่วมบุญสร้างโลงศพ(โลงเย็น)พร้อมเครื่องบริวาร(ครั้งที่ 3 ปีที่ 3) 
เพื่อนำไปถวายแด่ยังวัดที่ทุรกันดารขาดแคลนในพื้นที่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
ซึ่งนำโครงการนี้โดยพระมหาญาณภัทร ชินวังโส 
#ราคาค่าโลงเย็น 8๐,๐๐๐บาท 
#ราคาโต้ะหมู่บูชา,เครื่องบริวาร 13,000 บาท 


โดยท่านสามารถร่วมสบทบบุญได้ที่ 
บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรฯลฯ เลขที่บัญชี 0200-5824-058
ชื่อบัญชี พระมหาญาณภัทร ชินวังโส 
และ ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 458-255-4055
ติดต่อสอบถามโทร ๐๘๖-๔๖๑-๐๐๗-๓ , ๐๖๕-๖๓๐๐๙๙-๑ 
(หากได้ครบตามจำนวนแล้วจะแจ้งประกาศเพื่อปิดรับบุญต่อไป ) 
# เมื่อร่วมบุญแล้วรบกวนแจ้งสลิปการโอน,ชื่อ-ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ 
ID LINE tulakun8140 เพื่อการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรและของที่ระลึกต่อไป# 


ขอบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลท่านที่ได้ร่วมบุญและครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ