ขอเชิญร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.39 น.

กองบุญละ 5,000 บาท หรือ ตามกำลังศรัทธา
เพื่อสมบททุน การบูรณะปฏิสังขรณ์อาราม
ณ วัดศรีมหาราชา จ.ชลบุรี

ประธานทอดกฐินสามัคคี คุณแม่พรรณี ทานตะวิริยะ, บุตร-ธิดา-หลาน และญาติมิตร

oznor

Comments

comments