วัดชลประทาน (บ้านหัวฝาย) แม่ริม เชียงใหม่
Wat Chonlaprathan

ตามรอยกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกู่สมบัติ

วัดชลประทาน เดิมคือ วัดดอนชัย ทำเลที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถมองกลับมาเห็นวิวถนนได้ เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับตำนานในองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งเมื่อยกทัพไปยังพม่าผ่านมายังบริเวณดอยสามเส้าซึ่งเป็นชัยภูมิอันเหมาะสมจึงจัดตั้งค่ายพักแรมอยู่ ณ ที่นี้ และได้มีการฝังเก็บรักษาสมบัติโดยการขุดหลุมลึกไว้บนดอย จากนั้นจึงได้ก่อสร้างสถูปเจดีย์ครอบปิดปากหลุมไว้เป็นเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งเมื่อถึงเวลายกทัพกลับจะได้ขุดเอาสมบัตินั้นกลับไปด้วย แต่ไม่มีปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า สมบัตินั้นได้ถูกขุดกลับไปหลังยกทัพกลับหรือถูกลักลอบขุดไป…

ในปัจจุบันทางวัดชลประทาน ได้สร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าพร้อมลานสักการะ เพื่อให้ลูกหลานได้เดินทางมาสักการะขอพรบารมีจากพระองค์ท่าน ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่านสมเด็จพระนเรศวรมหาราช….

วัดชลประทาน (บ้านหัวฝาย) Wat Chonlaprathan
พิกัด 105 ถนน ทางหลวงชนบท ชม. 3009 ตำบล ห้วยทราย อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180
การเดินทาง รถยนต์ มีที่จอดรถ

การเดินทางไปวัดชลประทาน (บ้านหัวฝาย) แม่ริม เชียงใหม่

Comments

comments