วัดดวงดี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Wat Duangdee, Si Phum Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai Province

“โบราณสถาน ไหว้พระหลวงพ่อดวงดีเสริมสิริมงคล ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่สวยงาม”


ที่ตั้งวัดดวงดี
เลขที่ 158 ถนนราชภาคินัย (228 ถนนพระปกเกล้า) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ประวัติวัดดวงดี
วัดดวงดีไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดมีเพียงจารึกที่ฐานพระพุทธรูปภายในพระวิหาร ที่ระบุถึงปีที่สร้างองค์พระไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2039 ซึ่งตรงกับสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์ล้านนา องค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย นอกจากนี้ยังถูกค้นพบในอีกหลาย ๆ ชื่อ ได้แก่ วัดต้นหมากเหนือ หรือ วัดต้นนกเหนือ, วัดอุดมดี, วัดพนมดี จนกลายมาเป็นชื่อวัดดวงดีตามลำดับ เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 24 ปรากฏชื่อวัดนี้ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2304 โดยมีเจ้าขี้หูดเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดในขณะนั้น จึงได้ลาสิกขาออกมาเพื่อขึ้นครองราชย์เป็นกษัตรย์ของเชียงใหม่

วัดแห่งนี้เดิมเคยเป็ฯวัดที่มีพระสงฆ์เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ได้การรับอาราธนาให้ลาสิกขาบท เพื่อขึ้นเป็นกษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ ซึ่งขึ้นครองเมืองในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2304-2306 นอกจากนี้ยังเคยถูกใช้เป็นสำนักเรียนสำหรับบุตรหลานเจ้านาย และข้าราชสำนักในสมัยก่อน ซึ่งเจ้าราชบุตร (เจ้าน้อยลาวแก้ว ณ เชียงใหม่) ราชบุตรของเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ (เจ้าน้อยสุริยวงศืเมฆะ ณ เชียงใหม่) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 8 ในราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ได้บวชเป็นพระภิกษุจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ อีกทั้งเคยใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนยุพราชวิทยาลัย ก่อนที่จะมีการก่อสร้างโรงเรียนให้แล้วเสร็จอีกด้วย

สิ่งสำคัญในวัดดวงดี

1. เจดีย์ทรงระฆัง บนฐานสี่เหลี่ยมย่อเก็จชั้นมาลัยเถาแปดเหลี่ยมองค์ระฆังกลม บัลลังก์ย่อเก็จ มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 24 โดยครูบามหาเกสรอดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้คิดสร้าง


2. อุโบสถ เป็นศิลปะล้านนาที่มีรูปทรงและการตกแต่งสวยงาม อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษา สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมล้านนา


3. หอไตรทรงมณฑป เป็นหลังคาคุมแบบล้านนา มีลักษณะหลังคาที่ย่อซ้อนกัน 3 ชั้น สันนิษฐานว่าตัวอาคารทรงมณฑปน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพม่า หน้าต่างทำเป็นซุ้มโดยรอบ สร้างโดยเจ้าอุปราช (เจ้าหนานมหาวงศ์) ต่อมา คือ พระเจ้ามโหตรประเทศราชาธิบดี พระเจ้านครเชียงใหม่องค์ที่ 5 เมื่อปี พ.ศง 2372


4. พระวิหารทรงล้านนา กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 98 ตอนที่ 177 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2524

ภาพบรรยากาศวัด

หลวงพ่อดวงดี

เนื่องจากคำว่า ” ดวงดี ” ซึ่งตรงกับชื่อของวัด เป็นชื่อมงคลจึงทำให้นักท่องเที่ยวมักวัดนี้เพื่อกราบไหว้เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลกับชีวิต และขอพรให้ดวงดีเหมือนกันชื่อวัด

กิจกรรม :
– ทุกวันพระ ทางวัดมีการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ หรือปฏิบัติธรรม
– วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ทางวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ หรือปฏิบัติธรรม และพิธีเวียนเทียน
– ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประเพณีการขนทรายเข้าวัด และมีพิธีทำบุญสืบชาตา
– ในคืนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

การเดินทางมาวัดดวงดี เชียงใหม่

Comments

comments