วัดหัวเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
Wat Hua Muang Ngam, Mae Ai, Chiang Mai
“วัดที่ตั้งอยู่ในหุบเขา มีวิวทิวทัศน์สวยงาม สงบ ร่มเย็น”


ที่ตั้งวัดหัวเมืองงาม
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280

วัดหัวเมืองงาม
มีพระพุทธชินราชจำลอง ประดิษฐานในวิหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหุบเขา มีวิวทิวทัศน์สวยงาม สงบ ร่มเย็น


การเดินทางไปวัดหัวเมืองงาม

Comments

comments