วัดขะแมด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
Wat Khamaed, Chom Thong District, Chiang Mai

ที่ตั้งวัดขะแมด
ริมทางถนนเชียงใหม่-จองทอง หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลข่วงป่า อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติวัดขะแมด
วัดขะแมด เดิมชื่อ “วัดห้วยน้ำดิบ” มีเจดีย์ศิลปะของชาวล้านนาหรือเรียกว่า “พระธาตุศรีจอมแจ้ง” งดงาม เหลืองอร่าม

พระธาตุศรีจอมแจ้ง

เป็นวัดราษฏร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2460 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2527

การเดินทางไปวัดขะแมด หรือ วัดห้วยน้ำดิบ หรือวัดพระธาตุศรีจอมแจ้ง

เครดิตภาพ Niran Anurakpongsathorn
รวบรวมเนื้อหา Thikumporn Tu Tantivimongkol

Comments

comments