วัดแม่อายหลวง ตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Wat Mae Ai Luang, Mae Ai Subdistrict, Mae Ai District, Chiang Mai Province

“สักการะบูชา ขอพระพระอุปคุต ชมศิลปกรรมไทยใหญ่”


ที่ตั้งวัดแม่อายหลวง
เลขที่ตั้ง 40/1 หมู่ 5 แม่อายหลวง ถนนฝาง-ท่าตอน ตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280

ประวัติวัดแม่อายหลวง

วัดแม่อายหลวง เป็นวัดเก่าแก่ อายุกว่า 90 ปี เป็นสถาปัตยกรรมของชาวไทยใหญ่ มีความงดงามและเป็นศูนย์รวมของชาวไทยใหญ่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2469 โดยมีพ่อแก่ซอ มหาวันเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด

โดยใช้ชื่อ วัดแม่อายหลวง ตามชื่อของหมู่บ้าน ภายหลังได้ไปเชิญเจ้าอธิการสิงห์แก้วมาเป็นเจ้าอาวาส และได้ร่วมกับญาติโยมช่วยกันสร้างวิหารทรงไทยใหญ่ขึ้นจนสำเร็จเป็นวิหารใหญ่โต

พระวิหาร ศิลปะไทยใหญ่

รูปทรงสวยงามด้วยศิลปะแบบไทยใหญ่ หลังคาสูงเป็นชั้นแบบปราสาทเพื่อใช้ประกอบศาสนพิธี และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพี่น้องชาวไทยใหญ่และชาวไทยพื้นเมือง

ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2469 และรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2536

มีประเพณีที่สำคัญคือ งานประเพณีบูชาไหว้พระอุปคุต
โดยเริ่มวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 เหนือ วันที่สิ้นสุด วันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 เหนือ

พระอุปคุตองค์ใหญ่สีขาวทอง

กราบสักการะขอพรตามความเชื่อของชาวล้านนาว่า ใครที่บูชา กราบขอพระพระอุปคุตจะเป็นผู้มีกินมีใช้ไม่มีวันหมด บางตำนานเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ที่เฝ้ารอยพระพุทธบาท ณ แม่น้ำคงคา (จะเห็นว่าในเทศกาลลอยกระทง ชาวล้านนาจะมีขอขมาพระแม่คงคา บูชารอยพระพุทธบาท และบูชาพระอุปคุต เป็นต้น)

รูปปั้นพระแม่ธรณี ตามตำนานปรากฏในพุทธประวัติว่า ครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เผชิญกับพญามาร ธิดาพญามารแต่สุดท้ายมารเหล่านั้นก็พ่ายแพ้เพราะมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมปล่อยน้ำทำให้มารเหล่านั้นต้องพ่ายแพ้ไป


ภาพบรรยากาศวัดแม่อายหลวง
[smartslider3 slider=131]


การเดินทางไปวัดแม่อายหลวง เชียงใหม่

โดยรถยนต์ ขับมาตามทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่-แม่อาย ตรงมาเรื่อย ๆ เมื่อเข้าเขตอำเภอแม่อาย วัดจะอยู่ติดถนนด้านขวามือ

เครดิตภาพโดยคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments