วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Wat Aranyawiwek, Ban Pong, Inthakhin Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province
“วัดป่าสายหลวงปู่มั่น สักการะบูชาพระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป (ดวงประทีบแห่งปัญญา)”

ที่ตั้งวัดอรัญญวิเวก แม่แตง
เลขที่ 149 บ้านปง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

ป้ายวัดอรัญญวิเวก

ประวัติวัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่
วัดอรัญญวิเวก เดิมเป็นสำนักสงฆ์เก่าแก่มาแต่อดีตกาล ได้มีการจัดตั้งขึ้นจากบุคคลผู้ใฝ่ในทางพระพุทธศาสนาหลายตระกูลในหมู่บ้านปง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความเชื่อ ความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าพวกเราควรที่จะหานิมนต์พระ ครูบาอาจารย์กัมมัฏฐานผู้มีคุณธรรม ให้มาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในหมู่บ้าน เพื่อฟังธรรมในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดอรัญญวิเวก2

ต่อมาได้ยินข่าวคราวว่ามีพระกัมมัฏฐานมาพักอยู่ที่วัดเงี้ยว อ.แม่แตง จึงขออาราธนานิมนต์พระคุณท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ท่านหลวงปู่มั่นไม่ขัดข้องประการใด หลวงปู่มั่นก็ชวนคณะศรัทธาและศิษย์ของท่านเที่ยวหา สถานที่อื่นเพื่อพักเจริญภาวนา เที่ยวสำรวจอยู่ 4 วัน ท่านหลวงปู่มั่นก็มาพบสถานที่แห่งนี้ ที่พวกคณะศรัทธาทุกคนอยู่เดี๋ยวนี้เอง

วัดอรัญญวิเวก5

เมื่อออกพรรษาแล้ว หลวงปู่มั่นจึงได้ชักชวนศิษยานุศิษย์ ปรารภจะออกจากที่นี่ไปเที่ยวธุดงค์ต่อไป จึงได้สั่งคณะศรัทธาบ้านปงที่มาอุปัฏฐากไว้ว่า สถานที่แห่งนี้ เราได้ตั้งชื่อว่า สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก ณ สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ได้ชื่อว่า สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก เป็นชื่อซึ่งหลวงปู่มั่นตั้งให้

วัดอรัญญวิเวก1

ในสำนักนี้ได้มีพระอาจารย์กัมมฏฐานหลายท่านหลายองค์มาจำพรรษา อาทิเช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง หนองคาย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ เลย หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ อุดรธานี หลวงปู่คำแสน เชียงใหม่ หลวงปู่โค่ง เชียงใหม่ หลวงปู่คำอ้าย เชียงใหม่

วัดอรัญญวิเวก3

ต่อมาประมาณปี 2495 หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่สำนักนี้อีก ๑๐ ปีติดๆ กัน ปีต่อมามีหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่สาม อกิญจโน หลวงปู่คำอ้าย ฐิตะธัมโม อยู่จำพรรษาด้วยกัน เป็นเวลา ๓ ปี เมื่อออกพรรษาแล้วต่างก็พากันเดินธุดงค์กันหมด ไม่มีพระเณรอยู่ที่สำนักสงฆ์ในหน้าแล้ง ต่อมาหาพระเณรมาอยู่ลำบาก เมื่อไม่มีพระเณรอยู่เช่นนี้ก็ว่างเปล่า มีเพียงวิหารหลังเก่าซึ่งชำรุดลง

ในภายหลังต่อมาหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่พรหม หลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อ ท่านได้ธุดงค์มาพักอยู่องค์เดียว ในปี พ.ศ. 2509 และจำพรรษาอยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้จนมรณภาพ

วัดอรัญญวิเวก

เมื่อเวลา 15.03 น. วันที่ 15 ก.พ. 2561 หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองเชียงใหม่ ได้ละสังขารแล้ว ที่กุฏิวัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยอายุ 85 ปี

วัดอรัญญวิเวก6

การเดินทาง (แผนที่) วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่

โดยรถยนต์ จากตัวเมืองเชียงใหม่ ขับรถไปทาง อ.แม่ริม ขับต่อไปจนผ่านตัวเมืองแม่ริม ผ่านตลาดแม่มาลัย ก็จะเข้าเขต อ.แม่ตง ขับตรงไปเรื่อยๆ ให้สังเกตทางขวามือไว้ และจับหลักว่า จะไปเขื่อนแม่งัด ขับตรงไปจนกระทั่งถึงปากทางเข้าเขื่อนแม่งัด ซึ่งอยู่ทางขวามือมองเห็นได้ชัดเจน แล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางเขื่อนแม่งัด ผ่านบ้านคนชราทางขวามือ ขับต่อไปอีกประมาณ 4-5 กม.จะมองเห็นมีชื่อป้ายวัดอรัญญวิเวก อยู่ทางขวามือ

 

Comments

comments