วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Wat Buppharam, Rim Tai Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province

“วัดป่า บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น ไหว้พระประธานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมศิลปะกรรมพระอุโบสถ พระวิหาร”


0วัดบุปผาราม

ที่ตั้งวัดบุปผาราม แม่ริม เชียงใหม่
เลขที่93 หมู่ 7 ทุ่งหัวช้าง ถนนแม่ริม-สะเมิง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรติดต่อ 053-297989,086-1854927

2ป้ายวัดบุใผาราม
1ทางเข้าวัดบุปผาราม

ประวัติวัดบุปผาราม
วัดบุปผาราม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2434 ชาวบ้านเรียกว่า “วัดทุ่งหัวช้าง” มีครูบาจันทร์ต๊ะเป็นประธานในการก่อสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2469

5วัดบุปผาราม

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ พระสุพรรณกัลยา
พระเจดีย์
พระเจ้าทันใจ

การเดินทางมาวัดบุปผาราม แม่ริม เชียงใหม่

Comments

comments