วัดดับภัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Wat Dab Phai, Chiang Mai
“ไหว้พระ ขอพรพระเจ้าดับภัย พระเจ้าทันใจ”


วัดดับภัย2

ที่ตั้งวัดดับภัย
ตั้งอยู่เลขที่ 15/14 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ป้ายหน้าวัดดับภัย

ประวัติวัดดับภัย
วัดดับภัย เดิมทีเดียววัดนี้ชื่อว่า วัดอภัย หรือ วัดตุงกระด้าง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2021
ตรงกับสมัยอาณาจักรล้านนาราชวงศ์มังรายที่มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งตามตำนานเดิมของเวียงเชียงใหม่นั้น

วิหารพระเจ้าดับภัย

บันทึกว่าพระยาอภัยมีจิตใจศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ได้สร้างพระพุทธปฏิมาเพื่อเป็นที่สักการะบูชาขึ้นมาชื่อว่า “พระเจ้าดับภัย” ไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ ณ สถานที่ใด ท่านก็จะอันเชิญ พระเจ้าดับภัย ไปด้วยทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและข้าราชบริวาร

ต่อมาพระยาอภัยได้เกิดล้มป่วยลงอย่างหนักพยายามรักษาเท่าไร่ก็ไม่หายบรรเทาลงได้ พระยาอภัยจึงได้ทำการอธิษฐานจิตต่อหน้า พระเจ้าดับภัย ว่าขอบุญบารมีของพระเจ้าดับภัย จงช่วยปกป้องรักษาให้หายจากอาการป่วยด้วยเถิด หลังจากนั้นต่อมา พระยาอภัยอาการดีขึ้นหายจากเจ็บป่วยลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

ครั้งในเวลาต่อมา ท่านก็ได้พาข้าราชบริวารมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณ วัดตุงกระด้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ให้มีสภาพดียิ่งขึ้น พร้อมกับอัญเชิญพระดับภัย มาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ วัดตุงกระด้าง จึงได้รับการขนานนามใหม่ว่า วัดดับภัย มาจนถึงทุกวันนี้

วัดดับภัย1

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ด้านหน้าพระประธานเป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าดับภัย” พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป เชื่อกันว่าใครก็ตามที่ประสบภัยต่างๆ ให้มากราบไหว้ท่าน ก็จะหมดภัยได้สมดั่งชื่อของพระพุทธรูปอันเป็นมงคล ฝาผนังพระวิหารมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ

วิหารพระเจ้าทันใจ
วัดดับภัย5
“พระเจ้าทันใจ”
พระอุโบสถ
พระประธานในพระอุโบสถ

การเดินทาง (แผนที่) วัดดับภัย
ละติจูด : 18.792652
ลองจิจูด : 98.98179500000001

Comments

comments