วัดหาดชมพู ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
Wat Hat Chompoo, Thaton Subdistrict, Mae Ai District, Chiang Mai Province

“(วัดนี้สีชมพู) ประดับตกแต่งวัดด้วยของพื้นเมืองและภาพจิตกรรมบนพื้นทางเดินสวยงาม ไหว้พระชมภาพจิตกรรมในพระอุโบสถ”


ที่ตั้งวัดหาดชมพู
เลขที่ 147 หมู่ที่ 5 ถนนแม่จัน-ฝาง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280

ประวัติวัดหาดชมพู
วัดหาดชมพู อดีตเป็นที่พักสงฆ์บ้านหาดชมพู สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยหลวงพ่อปัน อยู่ในเขตป่าสวงนมีเนื้อที่ 6 ไร่ 31 ตารางวา เดิมตั้งอยู่บนไหล่เขา เป็นวัดร้าง ไม่ทราบที่แน่ชัดว่าสร้างตั้งแต่สมัยใด แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดห้วยป่ายาง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จึงตั้งวัดขึ้นใหม่ โดยหลวงพ่อปั่น เจริญวรรณ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านกว่า 50 ครัวเรือน เรียกวัดนั้นว่า “วัดหาดนางเล่น

พระอุโบสถ วัดหาดชมพู สถาปัตยกรรมล้านนา ภายในมีภาพวาดจิตรกรรมที่งดงาม

พระประธานในพระอุโบสถ และภาพพุทธศิลป์ด้านหลังงดงามมาก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ “วัดหาดชมพู” จนถึงปัจจุบัน เหตุที่เปลี่ยนชื่อ เนื่องจากในบริเวณหมู่บ้าน มี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านเหนือชื่อ “บ้านหาดชมพู” บ้านใต้ชื่อ “บ้านหาด” ดังนั้นวัดจึงเอาชื่อหมู่บ้านทั้งสองมารวมกันเป็นชื่อวัดว่า “วัดหาดชมพู” และเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านมาเป็น “บ้านหาดชมพู” ชื่อเดียวกับชื่อวัด


ภาพบรรยากาศวัดหาดชมพู
[smartslider3 slider=130]


การเดินทางไปวัดหาดชมพู

เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments