วัดหิรัญนิคม (บ้านโห้งนอก) ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่
Wat Hiran Nikhom (Ban Hong Nok), Mae Ram Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai

“สักการะบูชาพระธาตุรังสรรค์หิรัญนิคม. ร่มรื่น เงียบสงบ”


วัดหิรัญนิคม7

ที่อยู่วัดหิรัญนิคม
ตั้งอยู่เลขที่ 822 บ้านโฮ่งนอก 3 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

ป้ายวัดหิรัญนิคม
หน้าวัดหิรัญนิคม

ประวัติวัดหิรัญนิคม
วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2460

วัดหิรัญนิคม
วัดหิรัญนิคม1
วัดหิรัญนิคม2

ภายในวัดมีพระธาตุรังสรรค์หิรัญนิคมประดิษฐานอยู่ และไม่ปรากฏหลักฐานประวัติการสร้างวัด

วัดหิรัญนิคม8

แผนที่การเดินทางมาวัดหิรัญนิคม เชียงใหม่


Comments

comments