วัดกุมภประดิษฐ์ (วัดบ้านหม้อ) ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Wat Kumphapradit (Wat Ban Mo), San Pong Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province

“สักการะพระประธานในพระเจดีย์ ไหว้พระขอพร ชมศิลปกรรมพระวิหารล้านนา “


วัดกุมภประดิษฐ์แม่ริม4

ที่ตั้งวัดวัดกุมภประดิษฐ์ (บ้านหม้อ)
เลขที่ 179 หมู่ 6 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

วัดกุมภประดิษฐ์แม่ริม2

ประวัติวัดกุมภประดิษฐ์
วัดกุมภประดิษฐ์ หรือวัดบ้านหม้อ สร้างเมื่อ พ.ศ.2425 ประวัติความเป็นมาวัดจากคำบอกเล่า พ่อหนานฟู ลานทอง อายุ 86 ปี พ.ศ. 2548 เล่าว่า สมัยพ่อเป็นเด็ก คนเฒ่าคนแก่เล่าต่อกันว่า ต้นโพธิ์ต้นนี้ในวัด เดิมทีเกิดจากตอไม้มะเกวียน ที่ผุพังแล้วเจริญงอกงามขึ้น เมื่อต้นโพธิ์โตขึ้นก็มีคนเอาดินกี่ (อิฐ) มาก่อล้อมรอบไว้ แล้วเขียนป้ายว่า วัดสะหรีก่อเก๊าบ้านหม้อ ซึ่งถือว่าเป็นชื่อดั่งเดิมของวัดบ้านหม้อ แต่พอเวลาผ่านไปชื่อวัดก็เรียกกันสั้นลงว่า วัดบ้านหม้อ และเป็นวัดประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านใช้ในการทำบุญและอุปถัมภ์มาโดยตลอด


ต่อมาในสมัยจอมพล สฤษฎ์ ธนรัตน์ พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดกุมภประดิษฐ์” (กุมภ แปลว่า หม้อ ประดิษฐ์ แปลว่า สร้าง หรือทำขึ้น สองคำรวมกัน เรียกว่า วัดกุมภประดิษฐ์ คือ บ้านที่ทำหม้อ)

พระพุทธโสธร
พระเจดีย์
พระพุทธรูปสีขาวปางมารวิชัย พระประธานในพระเจดีย์

สิ่งที่น่าสนใจในวัดกุมภประดิษฐ์ มีวิหารทรงล้านนา องค์เจดีย์ และศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร ให้ได้เยี่ยมชม


ชมภาพบรรยากาศวัดกุมประดิษฐ์ แม่ริม เชียงใหม่

หอกลอง หอระฆัง

การเดินทางมาวัดกุมภประดิษฐ์ แม่ริม เชียงใหม่

Comments

comments