วัดแม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่
Mae Rim Temple, Rim Tai Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai

“วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำอำเภอแม่ริม”


วัดแม่ริม6

ข้อมูลวัดแม่ริม

  • ที่ตั้ง : เลขที่ 240 หมู่ 1 บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
  • วันเวลาเปิดปิด : ทุกวัน 5.00 – 19.00 น.
  • เบอร์โทรติดต่อ : 084-904 2539, 081-746 1424

หน้าวัดแม่ริม1

ประวัติวัดแม่ริม

วัดแม่ริม เริ่มตั้งเมื่อ พ.ศ 2444 เดิมเป็นวัดไทยใหญ่นิกายพม่า เนื่องจากชาวไทยใหญ่และชาวต่องสู่กลุ่มหนึ่งเข้ามาค้าขายในเขตอำเภอแม่ริม ได้ศรัทธาที่จะสร้างวัดขึ้น เพื่อทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตามประเพณีแบบพม่า จึงได้ร่วมใจกันจับจองแผ้วถางสถานที่ราบแห่งนี้ เดิมที่มีไม้เต็ง ไม้รัง ขึ้น ชาวบ้านเรียกว่า “ช่วงเปา” จึงได้ชื่อว่า “วัดช่วงเปา” และเปลี่ยนมาเป็น “วัดศิริมงคล” ต่อมาพวกต่องสู่ได้แยกไปสร้างวัดอีกแห่งหนึ่ง จึงเรียกว่านี้ว่า วัดพม่าเหนือ (วัดแม่ริม) และวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดพม่าใต้ (วัดอรุณนิวาสในปัจจุบัน)

วัดแม่ริม3

ต่อมาปี พ.ศ. 2466 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และในปี พ.ศ. 2494 ได้โอนมาเป็นวัดไทย เนื่องจากชาวไทยใหญ่ผู้อุปการะมีน้อยลงเกินกำลังที่จะทำนุบำรุงต่อไป จึงพร้อมใจกันโอนวัดนี้ให้แก่คณะสงฆ์ไทย โดยมีพระครูอุดมวุฒิคุณ เป็นเจ้าคณะอำเภอในสมัยนั้น ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส และในปี พ.ศ. 2497

พระอุบาลีคุณุปมาจารย์ ซึ่งเป็นเจ้าคณะตรวจการภาคในสมัยนั้น ได้เปลี่ยนชื่อ วัดศิริมงคล มาเป็น วัดแม่ริม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง และ พ.ศ. 2550 ได้รับเลือกเป็น “วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น”

การเดินทางมาวัดแม่ริม

Comments

comments