วัดหนองบัว ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Wat Nong Bua, Cholae Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province

“แหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม ชมศิลปะที่สวยงาม ( เมืองนิพพาน )” 


ที่ตั้งวัดหนองบัว
เลขที่ 114 หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

ประวัติวัดหนองบัว
วัดหนองบัว อยู่อำเภอแม่แตง แต่เดิมชื่อเมืองนิพพาน เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม มีศิลปะที่สวยงาม


สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500
ได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551

Φ

ภาพบรรยากาศวัดหนองบัว แม่แตง

การเดินทางไปวัดหนองบัว แม่แตง

Comments

comments