วัดป่าเลา ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง เชียงใหม่
Wat Pa Lao, Mae Ho Phra Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai

“สักการะบูชา ขอพร พระเจดีย์ศรีมงคลนวมุนี”


ที่ตั้งวัดป่าเลา
เลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

ประวัติวัดป่าเลา

วัดป่าเลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมเป็นที่ดินของแม่อุ้ยแสง ศรีวิลา ได้ถวายให้คณะสงฆ์ ในปี พ.ศ. 2491 ได้มีผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคที่นาเพิ่มแล้วได้อาราธนาพระครูบาสิงห์ันธวังโส วัดช่อแลมาเป็นประธานในการก่อสร้าง จนปี พ.ศ. 2493 จึงได้สำเร็จลุล่วง

ภาพบรรยากาศวัดป่าเลา

วิหารวัดป่าเลา
พระเจดีย์ศรีมงคลนวมุนี
ซุ้มประตูทางเข้าวัดป่าเลา

การเดินทางไปวัดป่าเลา

ขอขอบคุณ คุณพิกุล ที่พาไปเที่ยววัดนี้ค่ะ ขอบุญกุศลนี้ส่งให้คุณพิกุล หายป่วย สุขภาพแข็งแรงค่ะ

Comments

comments