วัดผาบ่อง (มังคลาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่
Wat Pha Bong (Mangklaram), Si Phum Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai

“วัดเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี ไหว้พระขอพรพระพุทธาภิมงคลฝนทองแสนห่าและหลวงพ่อใหญ่ไชยมงคลอุดมโชค”


ป้ายวัดผาบ่อง1

ที่ตั้งวัดผาบ่อง
อยู่เลขที่ 1/3 ถนนสิงหราช ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรติดต่อ 053-213 962

ป้ายวัดผาบ่อง

ประวัดความเป็นมาของวัดผาบ่อง
วัดผาบ่อง เป็นวัดขนาดเล็กแต่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี มีเนื้อที่ติดกับวัดปราสาท ใกล้กับวัดพระสิงห์ ผู้ให้การสนับสนุนการสร้างวัดทั้งสองเป็นคนในตระกูลเดียวกัน เดิมเรียกว่า วัดผาบ่องปราสาท มีประตูเล็กๆ ไปมาหาสู่กัน

วัดผาบ่อง
วัดผาบ่อง
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2015 ตามตำนานวัดผาบ่องได้กล่าวว่า ประมาณ พ.ศ. 1967 – 2030 ระหว่างพญาสามฝั่งแกนถึงญาติโลกราช ได้กล่าวถึงอารามที่เกิดขึ้นหลายวัด เช่น วัดโพธาราม วัดตโปธาราม วัดมังคลารามขี้เหล็ก (วัดผาบ่องวัดปราสาท) วัดศิริมังคลาจารย์ วัดพวกหงษ์ วัดพวกช้าง วัดช่างฆ้อง เป็นต้น

ตามจารึกกล่าวถึง พ.ศ. 2078 รัชกาลพระเมืองเกษเกล้า ครองเมืองเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปปางสัมฤทธิ์น้ำหนักทอง 680,000 เมื่อหล่อเสร็จแล้วได้ถวายเป็นพระประธานวัดมังคลารามขี้เหล็ก ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานในพระวิหารวัดผาบ่อง

วัดผาบ่อง6
พระพุทธาภิมงคลฝนทองแสนห่า

ภาพบรรยากาศวัดผาบ่อง

วัดผาบ่อง1 วัดผาบ่อง2 วัดผาบ่อง3 วัดผาบ่อง4 วัดผาบ่อง5

การเดิน (แผนที่) ไปวัดผาบ่อง


[metaslider id=”3189″]


Comments

comments