วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Wat Phra That Doi Kham , Chiang Mai

นมัสการพระธาตุประจำปีมะเมีย กราบขอพรโชคลาภ “หลวงพ่อทันใจ”

วัดพระธาตุดอยคำ
เลขที่ 108 หมู่ที่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 053-248 604 , 053-248 607, 053-263 001
วันเวลาทำการ 6.00 – 18.00 ทุกวัน
facebook.com/DoiKhamTemple

วัดพระธาตุดอยคำ29

ประวัติวัดพระะธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย ตั้งอยู่ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น

วัดพระธาตุดอยคำ23

วัดพระธาตุดอยคำ28

เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า”วัดดอยคำ” ตามประวัติ เมื่อ พ.ศ. 2509 วัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ

พระธาตุดอยคำ” มีตำนานกล่าวไว้ว่า….เคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์สองผัวเมีย ชื่อ จิคำและตาเขียวมาก่อน ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้เรียกยักษ์ทั้งสองนี้ว่า “ปู่แสะ – ย่าแสะ” ปู่แสะย่าแสะมีลูก 1 คน ชื่อว่า “สุเทวฤๅษี” เหตุที่ได้ชื่อว่าดอยคำ เนื่องจากศุภนิมิตที่ยักษ์ทั้งสองได้รับพระเกศาธาตุจากพระพุทธเจ้า เกิดฝนตกหนักหลายวัน ทำให้น้ำฝนเซาะและพัดพาแร่ทองคำบนไหล่เขา และลำห้วยไหลลงสู่ปากถ้ำเป็นจำนวนมาก จึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “ดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ20
วัดพระธาตุดอยคำ21

หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยดำ เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ จากการอธิษฐานขอพร ทั้งในเรื่่องของการขอโชคลาภทั้งจากการค้า การงาน หรือการเสี่ยงโชคต่างๆ หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้วประสบความสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน
โดยสักการะขอพรพระเจ้าทันใจของวัดพระธาตุดอยคำ สามารถทำได้โดยวิธีการต่อไปนี้ คือ
1. จุดธูป 3 ดอก
2. ท่องคาถาที่อยู่บนป้ายด้านข้างองค์พระเจ้าทันใจ นะโมตัสสะ 3 จบ (โอมมะโม พุทธายะ ยะอะสะสุมัง จะปาคะ)
3. เอ่ย ชื่อ และ นามสกุล ของท่าน
4. ขอพรที่ท่านต้องการได้ทุกเรื่อง โดยระบุเรื่องให้ชัดเจน ครั้งละ 1 เรื่อง
เมื่อสำเร็จแล้ว สามารถนำดอกมะลิมาแก้บนได้ที่วัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้ แล้วจึงขอเรื่องใหม่ได้ โดยระบุจำนวนของดอกมะลิให้ชัดเจน และต้องไม่ต่ำกว่าตั้งแต่ 50 พวงขึ้นไป ตามแต่เรื่องที่ท่านขอ โดยท่านไม่จำเป็นต้องกำหนดวันสำเร็จ เพราะพระเจ้าทันใจมีกำหนดระยะเวลาเอาไว้ภายใน 3 เดือน

งานประเพณีของวัดพระธาตุดอยคำ ปกติจะจัดในวันแรม 7-8 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี โดยงานประเพณีนี้จะมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้ เช่น เดินขึ้นดอย สวดมนต์ ฟังเทศน์ เวียนเทียน โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. แรม 7 ค่ำ เดือน 8 เวลากลางคืน ประชาชนจากหมู่บ้านต่าง ๆ พากันเดินขึ้นดอยคำ (เหมือนกับประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ) เพื่อทำวัตรสวดมนต์ฟังเทศน์และเวียนเทียนตลอดคืน
  2. แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ช่วงเช้าทำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี จากนั้น เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลแต่พระสงฆ์ และเริ่มทำพิธีสรงน้ำพระธาตุตลอดทั้งวัน กลางคืนมีการจุดบอกไม้เพลิงถวายเป็นพุทธบูชา

วัดพระธาตุดอยคำ22
วัดพระธาตุดอยคำ26

นอกจากนั้น วัดพระธาตุดอยคำยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม มีวิมานองค์อำมรินทร์ เทพผู้ประธานพร โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขององค์พระธาตุ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเดินทาง (แผนที่) วัดพระธาตุดอยคำ
โดยรถยนต์
1. ไปทางถนนเลียบคลองชลประทาน แยกจากถนนเชิงดอยบริเวณตลาดต้นพะยอมไปทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำจะอยู่ด้านขวา

2. ไปตามถนนสาย เชียงใหม่ – ฮอด เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร จากสี่แยกสนามบิน และมีทางแยกเลี้ยวขวาไปทางเดียวกับสวนราชพฤกษ์ หรือเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์วิจัยเกษตรฯ อีกประมาณ 4 ก.ม.

 


ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดพระธาตุดอยคำ -Wat Phra That Doi Kham Photo Gallery

[envira-gallery id=”2463″]

Comments

comments