วัดปราสาท ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
Wat Prasat, Tambon Si Phum, Amphoe Mueang, Chiang Mai Province
“สักการะบูชาพระเจ้าหมื่นทองและพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยสีขาว ชมสถาปัตยกรรมแบบล้านนา จิตรกรรมฝาผนังลายคำ”


วัดปราสาท0

ที่ตั้งวัดปราสาท
เลขที่ 4/2 ถนนอินทวโรรส ซอย 3 ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200

ป้ายวัดปราสาท

วัดปราสาท10

ประวัติความเป็นมาของวัดปราสาท
วัดปราสาท ไม่มีประวัติหลักฐานที่แน่ชัด แต่ที่ปรากฎในหลักศิลาจารึกของวัดตะโปธารามได้จารึกไว้ว่า วัดปราสาทมีมาตั้งแต่ครั้งที่อาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรืองเมื่อปี พ.ศ. 2035 ในสมัยที่พระยายอดเชียงรายนั้นครองเมืองเชียงใหม่ ด้วยเหตุที่วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตที่ประทับของเจ้านายและฝ่ายขุนนาง ทำให้ได้รับการทำนุบำรุงสืบต่อกันมา

วัดปราสาท


วัดปราสาท3

แม้กระทั่งในสมัยที่เชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านั้น พระยาหลวงแสนคำก็ยังได้หล่อพระเจ้าหมื่นทอง พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยถวายไว้ที่วัดปราสาทในปี พ.ศ 2133 และได้จารึกข้อความไว้ที่ฐานพระองค์นี้ด้วย

วัดปราสาท1

ต่อมาในสมัยเจ้าหลวงธรรมลังกา เมื่อปี พ.ศ.2366 ได้มีการบูรณะวัดปราสาท และมีการสร้างพระวิหารขึ้น ซึ่งเป็นพระวิหารที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งพระวิหารหลังนี้มี ลักษณะแบบล้านนาดั้งเดิมที่มีโครงสร้างแบบม้าต่างไหม คือลักษณะหลังคาและไม้ขื่นคานลดหลั่นกันขึ้นไป เหมือนต่างบนหลังม้าสำหรับบรรทุกสิ่งของ มีบันไดนาคนำขึ้นสู่ตัวอาคาร ด้านหน้าวิหารมีลวดลายปูนปั้นประดับ กระจกสีอย่างวิจิตร ภายในพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังลายคำบนพื้นรักสีแดงเล่าเรื่องพระพุทธประวัติได้อย่างน่าสนใจ ซุ้มปราสาทที่ประดิษฐานพระประธานเป็นศิลปะล้านนาโบราณที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง

วัดปราสาท2
วัดปราสาท4

พระประธานแห่งวัดปราสาทนั้นเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยสีขาว ที่มีพระพักตร์อิ่มเอิบน่าเลื่อมใสศรัทธา นับเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับวัดแห่งนี้มานานหลายสมัย ประดิษฐานอยู่ในซุ้มปราสาทแบบล้านนาโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนท้ายพระวิหาร มีประตูซุ้มโขงเชื่อมเข้าสู่องค์ปราสาทลักษณะคล้ายกับเจดีย์หรือที่เรียกว่ากู่พระเจ้า อยูติดกับหลังพระวิหารอันหาชมได้ยากยิ่ง เชื่อกันว่าองค์พระประธานนี้มีความเก่าแก่ เพราะสร้างขึ้นมาในคราวเดียวกับการสร้างพระวิหาร


ภาพบรรยากาศวัดปราสาท เชียงใหม่

วัดปราสาท5


วัดปราสาท6


วัดปราสาท7


วัดปราสาท8


วัดปราสาท9


การเดิน (แผนที่) ไปวัดปราสาท

 

Comments

comments