วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Wat Si Bun Rueang, Mae Sa Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province
“วัดประจำชุมชนบ้านศรีบุญเรือง วัดเล็กเงียบสงบ ชมศิลปะแบบล้านนา”

วัดศรีบุญเรือง9

ที่ตั้งวัดศรีบุญเรือง
เลขที่ 42 หมู่ 1 บ้านศรีบุญเรือง ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ 053-297229

วัดศรีบุญเรือง6

ประวัติวัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2395


ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2539


มีเนื้อที่ 3 ไร่ 15 ตารางวา


รวมภาพบรรยากาศวัดศรีบุญเรือง แม่ริม เชียงใหม่

การเดินทางมาวัดศรีบุญเรือง แม่ริม เชียงใหม่

Comments

comments