วัดศรีสุพรรณ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Wat Sri Suphan, Phra Sing Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai Province

“สักการะบูชาพระพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไหว้พระประธาน ชมพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลก”


วัดศรีสุพรรณ13

ที่ตั้งวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย
เลขที่ 100 ถนนวัวลาย ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรติดต่อ 061-403 2581

วัดศรีสุพรรณ

ประวัติวัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นใน พ.ศ.2043 โดยพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาได้เรียกสั้นๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ10

ปูชนียสถานที่สร้างในเขตพุทธสถานประกอบด้วยพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอุโบสถ หอธรรม และพระวิหาร


อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ สร้างโดยชาวบ้าน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมเครื่องเงิน ใช้งบประมาณ 25 ล้านบาท ดำเนินการสร้างมาแล้ว 8 ปีกว่า ใช้งบประมาณไป 12 ล้านบาทเศษ งานเสร็จไป 60% ตอนนี้ยังขาดทุนทรัพย์อีกประมาณ 13 ล้านบาท ในการดำเนินการส่วนประดับตกแต่งศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน ทั้งภายในและภายนอก

พระประธานในพระอุโบสถเงิน

อุโบสถขนาดไม่ใหญ่มาก ผู้หญิงห้ามเข้าอุโบสถ แต่ถ้ายืนมองจากด้านนอกก็มองเข้าไปถึงด้านในได้ รูปทรงสถาปัตยกรรมทำได้สวยมาก มีความงดงาม อ่อนช้อย ดูคล้ายกับวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย


ภาพบรรยากาศวัดศรีสุพรรณ

พระประธานในพระวิหาร
พระวิหาร
หอธรรม
พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕


การเดินทางไปวัด
โดยรถยนต์ ถ้าเริ่มต้นจากถนนรอบเมืองให้เลี้ยวเข้าถนนวัวลาย แล้วตรงมาประมาณ 600 เมตร จะเห็นป้ายวัดศรีสุพรรณอยู่ทางขวามือ ให้เลี้ยวขวาไปอีก 50 เมตรก็จะเจอวัดศรีสุพรรณ

Comments

comments