วัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย) ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Wat Tamnak Thamnimit (Ban Oi), Huai Sai Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province
“วัดเก่าแก่ มีที่มาของชื่อวัดน่าเลื่อมใส ชมศิลปกรรมของพระเจดีย์ ไหว้พระขอพร”


วัดตำหนักธรรมนิมิตร1

ที่ตั้งวัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย)
เลขที่ 73 หมู่ 1 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรติดต่อ 053-301 027, 081-951 6336

ป้ายวัด

ประวัติวัดตำหนักธรรมนิมิตร
วัดตำหนักธรรมนิมิตร เดิมมีชื่อหลายชื่อ เช่น วัดสันขวางดอนปิน, วัดทุ่งตำหนัก, วัดบ้านอ้อย สร้างเมื่อ จ.ศ. 1272 เดิมนั้นเป็นไร่ปลูกข้าวเก่าของนายหนานกันธา มีชาวบ้านที่อพยบมาตั้งรกราก ปลูกข้าวและพืชผลทางการเกษตร และนำไปขาย จนถึงฤดูกาลน้ำหลากหมู่บ้านประสพกับเหตุการณ์น้ำท่วม จึงย้ายเข้ามาอีก 1 กิโลเมตร คือที่ตั้งหมู่บ้านปัจจุบัน

วัดตำหนักธรรมนิมิตร10

ต่อมา เจ้าพ่อชีวิตอ้าว พระเจ้าลุงของพระราชายาดารารัศมีในรัชกาลที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชบริพารได้ประพาสป่าและมาพักผ่อนที่บ้านน้อย ประชาชนชาวบ้านมีความยินดีมากจึงได้สร้างตำหนักถวายและนำเอาอ้อยมาตัดถวายเป็นอาหารของช้างที่นำมาประพาสป่าด้วย เป็นที่พอใจของพระองค์ จึงได้พูดกับหัวหน้าหมู่บ้านว่าต่อไปนี้ให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านมาเป็น บ้านอ้อย

จากนั้นชาวหมู่บ้านเห็นว่าควรมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงทำพิธีเสี่ยงทายแบบโบราณโดยให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในทางที่ดีเป็นมงคล เพื่อความก้าวหน้าและเป็นศิริมงคลแก่วัดที่จะสร้าง จึงมีเหตุการณ์ปรากฏภายใน 3 – 7 วัน ในตอนกลางคืนชาวบ้านได้เห็นแสงที่งดงามมากเท่าดวงจันทร์ลอยลงมาตกทีไร่ข้าวของนายหนานกันธา ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของหมู่บ้านทางทิศตะวันตก อยู่บนดอยที่สามารถเห็นหมู่บ้านได้ทั้งหมด จึงตกลงกันว่าจะสร้างวัดกันตรงนั้น และได้ขอที่กับเจ้าของไร่ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2453 และได้ชื่อว่าวัดตำหนักธรรมนิมิตรตั้งแต่บัดนั้นมา

วัดตำหนักธรรมนิมิตร

ที่มาของชื่อวัด
ตำหนัก
มาจากที่ชาวบ้านได้สร้างพลับพลาตำหนักถวายแก่พ่อเจ้าชีวิตอ้าว คราเมื่อมาประพาสป่า
ธรรมนิมิตร คือแสงที่งดงามที่ชาวบ้านเห็นลอยลงมาตกกลางไร่ที่ปลูกข้าว และเป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบัน


วัดตำหนักธรรมนิมิตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2537 และได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2453


การเดินทางมาวัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย) Wat Tamnak Thamma Nimit เชียงใหม่

 

Comments

comments