วัดท่าไคร้ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Wat Tha Krai, Mae Sa Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province

“สักการะบูชาพระธาตุเจดีย์รัตนธรรมพิเนต หลวงพ่อสำเร็จทันใจ บูชาหมอชีวกโกมารภัจ เสริมบารมี ด้านการงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก”


ที่ตั้งวัดท่าไคร้
เลขที่ 119 หมู่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรติดต่อ 053 297 744
facebook.com/people/วัดท่าไคร้-แม่ริม

วัดท่าไคร้

ประวัติวัด
วัดท่าไคร้ เป็นวัดราษภร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเถรวาท จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ วัดท่าไคร้ ได้เริ่มก่อสร้างราวประมาณปี พ.ศ. 2375 โดยมีพระครูบาสุรินทร์ เป็นผู้บุกเบิกนำศรัทธาชาวบ้านช่วยกันพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะแก่การประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมสร้างบุญบารมีของพระสงฆ์ และชาวบ้าน ซึ่งในขณะนั้นท่าพระครูบาสุรินทร์ เป็นผู้ที่ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความศรัทธาเคารพนับถืออย่างมาก พระครูบาได้ชักชวนผู้คนเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ สร้างกำลังใจที่เข้มแข็งในการดำเนินชีวิตให้กับชาวบ้าน โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจในการสร้างคุณงามความดี เป็นสถานที่ศึกษาธรรม และประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา

ผู้เฒ่าผู้แก่หลายกล่าวต่อ ๆ มาว่า วัดท่าไคร้สมัยก่อนเป็นวัดเล็ก ภายในวัดมีศาสลา มีกุฏิ และมีอุโบสถ ด้านหลังอุโบสถมีหนองน้ำ มีต้นไม้ขึ้นเรียงราย เป็นที่ชุกชุมของพืชพันธุ์ปลากัดนานาชนิด มีต้นตาลใหญ่อยู่ทั่วบริเวณวัด มีทุ่งนาล้อมรอบ ผู้คนที่มาวัดจะต้องเดินผ่านต้นตาลเหล่านั้นจนมีการกล่าวขานกันว่า บุคคลผู้ใดที่มาวัดแล้วมีจิตอกุศลคิดไม่ดีมีอคติต่อวัด เช่น จะมาขโมยลักทรัพย์สินของมีค่าหรือติเตียนเรื่องต่าง ๆ ภายในวัด จะเกิดหายนะ

850
ขึ้นกับบุคคลนั้นและครอบครัวทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ เจ็บป่วยไม่สบายกาย เดือดเนื้อร้อนใจ กระทั่งต้องนำขันดอกหรือ (ขันสูมา) มาขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดจึงจะหายดี

ตามประวัติการเรียกขานชื่อ วัดท่าไคร้ ถือเอาตามชื่อต้นไม้ชื่อว่า (ไต้ไม้ไคร้) ซึ่งปลูกไว้ก่อนวัดและหมู่บ้านท่าไคร้จะเกิดขึ้น ณ ริมน้ำแม่สา ชาวบ้านท่าไคร้จึงถือเอาสัญลักษณ์ ต้นไม้ไคร้ มาเป็นชื่อหมู่บ้านและวัด เรียกว่า “บ้านท่าไคร้ และ วัดท่าไคร้” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาวัดได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2573 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 4 เมตร ยาว 2 เมตร

พระอาจารย์ไกรสร กิตติเวที รองเจ้าอาวาสวัดท่าไคร้ เผยว่า ปัจจุบันคนยุคใหม่ชอบถ่ายภาพไปอวดกันในโลกออนไลน์ ทางวัดจึงเลือกนำศิลปะแบบโบราณมาประยุกต์กับศิลปะสมัยใหม่ เพื่อดึงดูดให้พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะเยาวชนเข้าวัดกันมากขึ้น เพื่อจะได้ซึมซับหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาที่แฝงไว้ตามจุดต่าง ๆ ในวัด

อย่างกุมภัณฑ์ที่ทำท่าไอเลิฟยู เป็นการสื่อความหมายให้รักสามัคคีกันและรักในพระพุทธศาสนา ส่วนที่สวมรองเท้าผ้าใบสีแดงคอนเวิร์สเป็นยี่ห้อที่วัยรุ่นนิยม ก็เพื่อต้องการดึงดูดให้วัยรุ่นเข้าวัด

พระประธานในพระเจดีย์

พระธาตุเจดีย์องค์นี้ ก่อสร้างในปี 2558 ใช้งบประมาณ 18 ล้านบาท และจะมีงานสมโภชเพื่อบรรจุเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา วันที่ 30 มกราคม 2561


ภาพบรรยากาศวัดท่าไคร้

 

หมอชีวกโมารภัท

การเดินทางไปวัดท่าไคร้

Comments

comments