วัดอู่ทรายคำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Wat OU Sai Com, Chang Moi Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai

“สักการะบูชาพระสิงห์หยก พระหยกธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, ชมหอไตรศิลปะล้านนา”


วัดอู่ทรายคำ5

ที่อยู่วัดอู่ทรายคำ
เลขที่ 24 ถนนช้างม่อยเก่า ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เปิดให้เข้าชมและสักการะพระสิงห์หยกทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น.
เบอร์โทรติดต่อ 053-232 410, 053-234 210

วัดอู่ทรายคำ6

ประวัติวัดอู่ทรายคำ
สร้างโดยอุบาสิกา อุปคำ ซึ่งได้อพยบมาจากเมืองเชียงแสน (เชียงราย) อันเนื่องมาจากสงคราม จึงมาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้ ได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระบรมศาสดา ด้วยความเคารพยิ่ง เดิมชื่อว่า วัดอุปคำ เรียกขานกันต่อมาว่า วัดอู่สายคำ และกลายเป็น วัดอู่ทรายคำ ในที่สุด

วัดอู่ทรายคำ3
วัดอู่ทรายคำ
สร้างขึ้นก่อน พ.ศ. 2384 ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา วันที่ 10 มีนาคม 2464 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา

วัดอู่ทรายคำ4
เสนาสนะที่สำคัญ

  • พระเจดีย์สร้างก่อน พ.ศ. 2384
  • พระประธานสร้าง พ.ศ 2389
  • พระอุโบสถสร้าง พ.ศ. 2427
  • หอไตรสร้าง พ.ศ. 2452 ศิลปกรรมทรงแบบล้านนาไทย หรือที่ชาวเชียงใหม่เรียกว่า “ประสาทหลังก๋าย” เป็นหอไตรที่งดงาม
  • พระสิงห์หยก ขนาด 29 นิ้ว สร้าง พ.ศ. 2546 ทำขึ้นจากเนื้อหยกธรรมชาติแท้ เจดส์ได (Jadeite) ประเภทคอมเมสเชียลเจดส์ (CommercialJade) นับว่าเป็นพระหยกธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วัดอู่ทรายคำ1
พระสิงห์หยก

พระหยกวัดอู่ทรายคำ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแกะสลักมาจากหยกแท้จากประเทศพม่า ลักษณะของพระหยกองค์นี้เป็นพระปางมารวิชัย ศิลปะล้านนาอยู่ในวิหาร สามารถแตะเพื่ออธิษฐานขอพร

วัดอู่ทรายคำ2

การเดินทางไปวัดอู่ทรายคำ
โดยรถยนต์ ขับตามคูเมืองบนถนนชัยภูมิแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนช้างม่อย (เส้นที่จะไปกาดหลวง) ไปวนรถที่กาดหลวง ออกถนนท่าแพแล้วมุ่งหน้าสู่ประตูท่าแพ ก่อนจะถึงประตูท่าแพจะมีซอยเล็กๆ (ถ.ช้างม่อยเก่า) ให้เลี้ยวขวาเข้าไปเรื่อยๆ วัดอู่ทรายคำ จะอยู่ขวามือ

Comments

comments