วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Wat Ban Mae Khao Tom Tha Sut, Thasut Subdistrict, Mueang  District, Chiangrai

“วัดบรรยากาศดี ชมศิลปกรรมที่สวยงาม”


ที่ตั้งวัดแม่ข้าวท่าสุด
เลขที่ตั้ง หมู่ 10 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

วัดแม่ข้าวท่าสุด
วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดประจำตำบลท่าสุด อ.เมือง เชียงราย เป็นวัดที่มีศิลปกรรมที่สวยงาม เช่น ซุ้มประตูวัด พระอุโบสถ หอระฆัง วิหาร พระเจดีย์   บันไดนาค มีหลวงพ่อทันใจให้สักการะบูชา …

ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน ช่วงเทศบาลตำบลท่าสุด การเดินทางสะดวก


ภาพบรรยากาศวัดแม่ข้าวต้มท่าสุด เชียงราย


การเดินทางไปวัดแม่ข้าวต้มท่าสุด

Comments

comments