วัดป่าเพิ่มพูลสามัคคี  อ.แม่ทะ ลำปาง
Wat Pa Phoemphun Samakkhi, Mae Ta, Lampang
“พระสถูปเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ,
หลวงพ่อทันใจเพิ่มพูล”

ที่ตั้งวัดป่าเพิ่มพูลสามัคคี
ถนนโยธาธิการ บ้านเหล่า-วัดถ้ำพระสบาย หมู่ 6 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
เวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน 8.00 – 17.00 น.

ประวัติความเป็นมา
วัดป่าเพิ่มพูล
 แต่ก่อนยังเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อสำนักสงฆ์อโศกสามัคคี สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ ณ บริเวณเขตติดต่อระหว่าง บ้านนาต๋ม บ้านทุ่ง และบ้านเหล่า ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าไม้เบญจพรรณ เป็นที่ดินสาธารณะของทั้ง 3 หมู่บ้าน ต่อมาญาติโยมได้ถวายที่ดินให้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ประจำหมู่บ้าน สาขาวัดถ้ำพระสบาย สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา และอบรมศิลธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป

ต่อมาท่านพระครูสิริดสมคุณ (หลวงพ่อสมยศ) ได้นำคณะศรัทธา ทั้งใกล้และไกล โดยมีนางเพิ่มพูน ว่องวานิช และคุณวรรณา วานิชขจร ซึ่งเป็นเจ้าของห้างขายยาอังกฤษตรางู ได้มาสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายและเป็นอุปถัมภ์

ในปี พ.ศ. 2526 ได้เริ่มก่อสร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้น แล้วเสร็จในปี พ..ศ. 2530 โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้ เพื่อนำบรรจุลงในพระสถูปเจดีย์ เป็นจำนวน 2,530 องค์ และ ได้อาราธนาพระสงฆ์ในพื้นที่เขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 108 รูป มาประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตารามนนทบุรี เป็นประธานสิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเรียนรู้

  1. พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในสถูปเจดีย์
  2. พระพุทธโสธร
  3. หลวงพ่อทันใจเพิ่มพูล
  4. โบสถ์เก่าแก่ควรศึกษา เป็นพระอุโบสถไม้สัก แกะสลักสวยงามสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500
  5. ภายในวัดมีต้นไม้ สมุนไพร หลายชนิด

การเดินทางไปวัดป่าเพิ่มพูลสามัคคี

Comments

comments