วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง (วัดเฉลิมพระเกียรติราชานุสรณ์ ร.๔)
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

“เที่ยวชมความงดงามของวัดที่อยู่บนยอดเขาจากพลังศรัทธาของผู้สร้าง”

“สักการะบูชารอยพระพุทธบาท”

วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง 
ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง
สังกัด : มหานิกาย
ประเภทวัด : วัดราษฎร์
วันที่ตั้งวัด : 31/05/2553

ตั้งอยู่ที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้จนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์เป็น ภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไป

วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง  ตั้งอยู่บนภูเขาใหญ่ใน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อยู่ในพื้นที่ของเขต ห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท บนยอดเขาแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาท ประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพบูชาของชาว อ.แจ้ห่ม มาอย่างยาวนาน

แต่เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีการทำถนนขึ้นสู่ดอย ดังนั้นพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาจึงต้องเดินเท้าผ่านป่าทึบและหน้าผาสูงขึ้นไปสักการะบูชารอยพระพุทธบาทแห่งนี้  ต่อมาหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล  (พระเทพวิสุทธิญาณ) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา ได้เดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทโดยการเดินเท้า

พลังศรัทธาของท่านเป็นที่มาของการสร้างวัดขึ้น ประกอบกับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระราชสมภพครบ 200 ปี เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2547 ทางคณะสงฆ์จึงมีมติให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้สร้าง “วัดเฉลิมพระเกียรติราชานุสรณ์ ร.๔”  ที่ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แผนที่วัด


ชมภาพบรรยากาศวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง

[smartslider3 slider=21]

Comments

comments