วัดกะทมวนาราม บ้านกะทม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

Wat Kathomwanaram, Ban Kathom, Na Bua Subdistrict, Mueang District, Surin Province

“วัดประจำหมู่บ้านกะทม ชมพระอุโบสถสร้างด้วยหินอัคนีแบบโบราณแห่งเดียวของ จ.สุรินทร์ นำสร้างโดยหลวงปู่เปลี่ยน โอภาโส, ไหว้พระขอพรหลวงพ่อทันใจ วัดที่เงียบสงบมีสวนป่าปฏิบัติธรรมอันร่มรื่น”

วัดกะทมวนาราม
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา ปัจจุบันมี พระครูสุนทรปัญญารังสี เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติวัดกะทมวนาราม
วัดกะทมวนาราม เดิมชื่อ วัดสะอ็อม ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมี พระราชวิสุทธิธรรมรังสี (ทิน นามเดิม หลวงปู่เปลี่ยน โอภาโส แต่งตั้งสมณะศักด์เป็น พระครูวนกิจโกศล พระโอภาสธรรมญาณ และ พระราชวิสุทธิธรรมรังสี ) เป็นผู้นำชาวบ้านในการสร้างวัด และตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน

“หลวงพ่อทันใจ”

วัดกะทมวนารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ.๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๙ เมตร

สิ่งก่อสร้างเสนาสนะที่สำคัญ

“พระอุโบสถ”
“พระอุโบสถ สร้างด้วยหินแบบโบราณ”

        ๑. โบสถ์ ( อุโบสถ ) สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ สร้างด้วยศิลา (หิน) แบบโบราณ เนื่องจากในพื้นที่ชนบทจะมีหินอัคนีมาก ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันขนหิน บ้างก็หาบหินจากทุ่งนามาสู่วัด ส่วนทรายนำมาจากคลองลำชีและคลองห้วยเสนง ซึ่งชาวบ้านจะใช้เกวียนขนเป็นระยะทางไกลประมาณ ๑๐ กิโลเมตร อุโบสถหลังนี้หลวงปู่เปลี่ยน โอภาโส ได้ออกแบบและก่อสร้างเอง โดยไม่ได้จ้างช่าง ซึ่งมีชาวบ้านมาช่วยกันสร้างจนเสร็จ ใช้ระยะเวลาในการสร้าง ๖ ปี จึงได้ฉลองผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

          ๒. ศาลาการเปรียญ เป็นทรงไทยประยุกต์ (คอนกรีตเสริมเหล็ก) สร้างเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อประกอบพิธีกรรมในวันพระ หรือรับกฐินผ้าป่า เป็นต้น ภายในประกอบด้วยผลงานที่โดดเด่นที่สุดของท่าน โดยปราศจากการเปรียบเทียบนั้นมี ๒ ประเภท คือ

                        ๑. ผลงานด้านนามธรมมท่านได้ชื่อว่าเป็นนักรังสรรค์ความบริสุทธิ์ด้านพระธรรมวินัยโดยแท้จริง ท่านมีความเพียรพยายามที่ไม่ถดถอยโดยเฉพาะข้อวัตรปฏิบัติ ท่านจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น การถือบิณฑบาตเป็นกิจวัตร

                       ๒. ผลงานด้านรูปธรรม ท่านได้ชื่อว่าเป็นนักเผยแผ่ นักบริหาร นักการปกครอง นักการศึกษา และนักก่อสร้าง ที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถ ท่านรับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประจำองค์การเผยแผ่และเป็นพระนักเทศน์รูปหนึ่งที่มีชื่อเสียง

สิ่งที่ถือว่าเป็นมรดกและผลงานทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของหลวงปู่เปลี่ยน โอภาโส คือ
การสร้างโบสถ์วัดกะทมวนาราม ซึ่งใช้วัสดุจากหินล้วนๆ นอกจากนี้ท่านยังมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จให้แก่วัดต่างๆ เช่น ช่วยสร้างโบสถ์วัดบูรพารามจนแล้วเสร็จ และเป็นผู้บุกเบิกสร้างวัดกะทมวนาราม เป็นต้น


พระราชวิสุทธิธรรมรังสี ( หลวงปู่เปลี่ยน โอภาโส ) ท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ.๒๕๔๓ สิริอายุได้ ๘๕ ปี ๓ เดือน ๓ วัน ๖๔ พรรษา

“พระประจำวัน”
“ศาลาโรงธรรมพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
“ลานป่าไม้ธรรมชาติ”
“ณาปนสถาน ศาลาบำเพ็ญกุศล”
“สวนป่าธรรมชาติ”

Comments

comments