วัดศรีมาศราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Wat Sri Masrat Bamrung (Wat Phang 2), Nong Sarai Subdistrict, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province

“สักการะบูชาพระพุทธฉัพพรรณทรังสี (หลวงพ่อใหญ่)  วัดของชุมชนผังสอง บ้านเฉลิมราษฎร์ ร่มรื่น เงียบสงบ”


วัดศรีมาศราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๘ บ้านเฉลิมราฎร์ (ผังสอง) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีมาศราษฎร์บำรุง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓
มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางแสดงธรรม ให้สักการะบูชา
พระอุโบสถ หลังคาลดสามชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์

แผนที่วัด

Comments

comments