วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
Wat Chumphon Nikayaram Ratchaworawihan
ติดกับพระราชวังบางปะอิน สร้างสมัยพระเจ้าปราสาททอง

ที่ตั้งวัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
เลขที่ หมู่ 4 ตำบลบางเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

ประวัติวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม พระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่หัวเกาะบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับว่าเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งในบางปะอิน สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2173 และต่อมาใน พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องปูพื้น และเขียนภาพผนังด้านในใหม่ วัดนี้มีอาคารศาสนาสถานที่น่าสนใจคือ พระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ เป็นต้น

พระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยา ศิลปะอู่ทอง ที่สวยงดงามมาก และพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์หลายองค์ วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะหลายครั้ง จวบจนมาถึงยุค รัชกาล ที่4 เป็นต้นมา ภาพจิตกรรมฝาผนังที่เห็นภายในพระอุโบสธ จึงเป็นฝีมือช่างราชสำนัก สมัยรัชกาล ที่ 4 บอกเล่าเรื่องราว พุทธประวัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (ตอนที่ไปทัวร์วัดไทย ตอนนี้ทางพระอุโบสถ ปิดซ่อมแซม จึงไม่ได้เข้าไปถ่ายภาพค่ะ ไว้ต้องไปทัวร์กันใหม่ค่ะ)

ในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานทั้งหมด 7 องค์ หมายถึงพระพุทธเจ้า 7 องค์หลังสุดตามที่ปรากฎในพระไตรปิฎก คือ พระวิปัสสีพุทธเจ้า พระสิกขีพุทธเจ้า พระเวสสภูพุทธเจ้า พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า และพระโคตมพระพุทธเจ้า หรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ซึ่งพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์บอกเล่าผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนัง

พระเจดีย์แบบย่อมุมไม้สิบสองศิลปะแบบอยุธยาให้ได้ชม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอให้ผู้ไปเยี่ยมเยือนได้มาสักการะ


ภาพบรรยากาศวัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร (เลื่อนดูภาพได้ค่ะ)

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider

การเดินทางไปวัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร

เครดิตภาพโดย คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล
#พระนครศรีอยุธยาไม่มาไม่ได้
#ทัวร์วัดไทยไม่ไปคือพลาด
#วัดชุมพลนิกายาราม