วัดปทุมวัน Wat Pathumwan (วัดญี่ปุ่น) อยุธยา

ที่ตั้งวัดปทุมวัน ลาดบัวหลวง
เลขที่ 29 หมู่ 5 ถนน อบจ. ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

ประวัติวัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน เดิมมีชื่อว่า “วัดคลองญี่ปุ่น” บางคนเขียนเป็นวัดญี่ปุ่น สาเหตุที่เรียกว่าวัดญี่ปุ่น เพราะว่าครั้งหนึ่งได้มีพวกทหารญี่ปุ่นมาตั้งค่ายพักค้างแรมและทำการขุดคลองนี้ขึ้น เพื่อเป็นเส้นทางในการเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี จึงเรียกว่า วัดญี่ปุ่น และคลองที่ขุดเรียกว่า คลองญี่ปุ่น

วัดปทุมวัน เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2477 โดยมีกำนันหนู นางทับทิม พูลชะโก และนายย้อย นางลำจวน ล่วงลือ เป็นผู้ถวายที่ดินสร้างวัด

พระเจ้า 5 พระองค์และพระสามสมัย

หลวงพ่อประทานพร

พระหยกเขียว “หลวงพ่อมุณีรัตนมงคล”

ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดปทุมวัน
หลวงพ่อพระพุทธปฐมธัมจักร หลวงพ่อรวย หลวงพ่อประทานพร หลวงพ่อนวม พระเจ้า 5 พระองค์และพระสามสมัย พระหยกเขียว “หลวงพ่อมุณีรัตนมงคล” หลวงพ่อหยกประทานพรสมเด็จพระเกศแก้วจุฬามณีศรีเตาะเจริญสุข ศาลปู่แก่น ศาลปู่หนู

ดาวน์โหลดเอกสารประวัติวัดปทุมวันได้ค่ะ Wat Pathumwan history

ภาพบรรยากาศวัดปทุมวัน (วัดญี่ปุ่น) ลาดบัวหลวง
previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดปทุมวัน

เครดิตภาพ โดยคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล