วัดไทยสไตส์โกธิค พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร

เปิดประสบการณ์นั่งชิงช้าข้ามน้ำเพื่อเข้าชมวัดที่เป็นเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร Wat Niwetthammaprawat อยุธยา

ที่อยู่วัด

ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร05

ประวัติวัด
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร09
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับยังพระราชวังบางประอิน
ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง โดยใช้ศิลปะแบบโกธิค (Gothic)
โดยเฉพาะพระอุโบสถของวัด ที่เป็นอาคารมีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตก
บริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด เหนือขึ้นไปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร17

ส่วนภายในพระอุโบสถประดิษฐาน“พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” เป็นพระประธาน
ซึ่งออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ โดยใช้การผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยมกับศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้บริเวณฐานชุกชีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์ ช่องหน้าต่างเจาะไว้เป็นหน้าต่างโค้ง
และเมื่อหันกลับมองบนฝาผนังด้านหน้าของพระประธาน จะเห็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ประดับด้วยกระจกสี
ที่สั่งเข้ามาจากประเทศอิตาลี มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งหาชมจากที่ใดในเมืองไทยไม่ได้

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร28
นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของวัดยังมีจุดที่่น่าสนใจอีกหลายแห่ง
อาทิ “หอประดิษฐานพระคันธารราฐ” ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของพระอุโบสถ
เป็นพระพุทธรูปยืนปางขอฝน, หอประดิษฐาน “พระพุทธรูปศิลาเก่าแก่ปางนาคปรก”
ซึ่งอยู่ติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ใหญ่หน้าพระอุโบสถ
พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปในสมัยลพบุรี
ฝีมือช่างขอมอายุเก่าแก่นับพันปี

สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์
ที่ซึ่งรวบรวมหินชนิดต่างๆ ไว้ เช่น หินปูน หินทราย หินกรวด หินชนวน
รวมถึงเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และอัฐิของเจ้าจอมมารดาชุ่ม
และยังมีอัฐิของเจ้านายราชสกุลดิศกุลอีกหลายองค์
กุฏิของพระสงฆ์แต่ละหลังที่ก่อสร้างในสไตล์บ้านทรงยุโรป เป็นต้น

พระมหาโพธิ์

พระพุทธศิลาเก่าแก่ศิลปะลพบุรีปางนาคปรก

ฝีมือช่างขอมอายุเก่าแก่นับพันปี พระนาคปรกนี้อยู่ติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วบริเวณหน้าพระอุโบสถ

 

พระตำหนักสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระตำหนักสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

แรกสร้างเพื่อใช้เป็นกุฏิเจ้าอาวาส แต่มีขนาดเล็กจึงปรับเปลี่ยนใช้เป็นพระตำหนักประทับสำหรับสมาชิกในราชกุลที่ทรงผนวช
ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ประทับจำพรรษาเป็นพระองค์แรก เมื่อคราวผนวช พ.ศ. 2426
เพื่อสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะให้มีเจ้านายมาประจำพรรษที่วัดนิเวศธรรมประวัติแห่งนี้
และในระหว่างทรงจำพรรษาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์แบบเรียนภาษาไทย “ตำราเรียนเร็ว
เพื่อทดลองใช้สอนเด็กนักเรียนด้วยหลักสูตรแบบใหม่เป็นครั้งแรก

 

พิพิธภัณฑ์

ศาลาการเปรียญหรือพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อาคารชั้นเดียวตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ เดิมเป็นศาลาการเปรียญ
ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์


ประมวลภาพวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

การเดินทางมาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร บางปะอิน

Comments

comments