วัดใหม่ยายนุ้ย Wat Mai Yai Nui
วัดติดสถานี BTS วุฒากาศ ธนบุรี

ที่ตั้งวัดใหม่ยายนุ้ย

เลขที่ 24 ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพ 10600 จากสะพานวุฒากาศ1 (ซอยวุฒากาศ24)

ประวัติวัดใหม่ยายนุ้ย

วัดใหม่ยายนุ้ย เป็นวัดราษฏร์ มหานิกาย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2434 ได้รับวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2445

วัดยายนุ้ยแต่ชาวบ้านมักเรียกว่า “วัดใหม่ยายนุ้ย” สร้างราวพ.ศ.2434 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมียายนุ้ยและแม่ชีจันทร์ ซึ่งเป็นญาติพี่น้องกัน เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด จึงได้ขนานนามว่า “วัดยายนุ้ย” ต่อมานายนาค นายจำปา และราษฎรได้ร่วมกันขอพระราชทานวิสุงคามสีมาในนามของวัดว่า “วัดใหม่บางนางนอง” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2445 ต่อมาก็ยังคงใช้นามว่า “วัดยายนุ้ย” ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพบรรยากาศวัดใหม่ยายนุ้ย

previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางมาวัดใหม่ยายนุ้ย วุฒากาศ