วัดใหม่ลำนกแขวก ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
Wat Mai Lam Nok Khwaek, Saen Saep Subdistrict, Min Buri District, Bangkok

“วัดที่เงียบสงบ อดีตเป็นจุดที่นกแขวกมาเกาะพักเป็นจำนวนมาก ไหว้พระขอพรพระพุทธสิหิงค์จำลอง”


ที่ตั้งวัดใหม่ลำนกแขวก
เลขที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ หมู่ 10 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ประวัติวัดใหม่ลำนกแขวก
วัดใหม่ลำนกแขวก เป็นวัดเก่า สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2480 สันนิษฐานว่าบริเวณนี้แต่เดิมเป็นที่ลุ่มเมื่อฝนตกจะมีน้ำขังเป็นทางยาว มีแต่ต้นไม้มาก มีนกแขวกมาอาศัยอยู่มากเมื่อมีคนมาอยู่บริเวณนี้กันหลายบ้านจึงคิดสร้างวัดขึ้นมา แล้วเรียกกันว่า วัดใหม่ แต่ต่อมาปรากฏว่าวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ทุกวัดก็เรียกว่าวัดใหม่หมด จนไม่ทราบว่าเมื่อเอ่ยถึงวัดใหม่แล้วผู้พูดหมายถึงวัดใด จึงเรียกวัดใหม่ที่สร้างขึ้นที่ลำนกแขวกว่า “วัดใหม่ลำนกแขวก”

วัดใหม่ลำนกแขวก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2486 จากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ ตั้งแต่ท่านพอจำได้ พอทราบได้ว่าเดิมวัดนี้มีเพียงโบสถ์ที่ปลูกด้วยหลังคาสังกะสี ไม่มีฝาอยู่เลยสักด้านเดียว มีลักษณะเป็นโรงสังกะสี และไม่มีพระสงฆ์อยู่ต่อมาเมื่อมีคนมาปลูกบ้านเรือนมากขึ้นจนขยายเป็นหมู่บ้าน ได้มีพระอยู่ที่วัด ๓ องค์ ด้วยกันคือ อาจารย์ชม หลวงดามี และพระผ่อง ทั้งสามองค์ทอเป็นพระชุดแรก โดยมีหลวงปู่ชมเป็นเจ้าอาวาส

พระอุโบสถ

ต่อมาราวปี พ.ศ. 2472 หลวงปู่ชม พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา นำโดย นายเป้าและนายช่วง ทองประดิษฐ์ นายเหมือน เข็มกลัดทอง นายบก ทิวะกะลิน และนายโต๊ะ ฉิมวงษ์ได้ร่วมใจกันสละทรัพย์สร้างโบสถ์ขึ้นหนึ่งหลัง และได้ประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งอัญเชิญมาจากวัดร้างในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในโบสถ์ รูปแบบของอุโบสถวัดใหม่ลำนกแขวกนี้แปลกไปจากวัดอื่นเนื่องจากมีเสมาติดกับตัวอุโบสถ

ด้านหน้าวัดติดลำคลองลำต้นไทร และด้านข้างติดคลองลำนกแขวก

ปัจจุบันนี้วัดนี้อยู่ในที่ดิน 10 ไร่ 2 งาน ตามหลักฐานที่ปรากฏ วัดนี้มีเจ้าอาวาสมาแล้ว 3 รูป ได้แก่ พระอาจารย์ชมพระครูจันทปัญญาจารย์ และพระครูสุกิจ วรวัฒน์ ปัจจุบันมีพระปลัดจำลอง อัคคสีโล เป็นเจ้าอาวาส

วิหารพระพุทธสิหิงค์จำลอง ด้านหน้าพระอุโบสถ

ภายในบริเวณวัดมีวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลอง จำลองขนาดหน้าตักกว้าง 60 นิ้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้วัดลำนกแขวกสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อ พ.ศ. 2535

นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก มีพระเกจิอาจารย์ดังคือ หลวงพ่อแพ จนฺทปัญญา

ภาพบรรยากาศรอบวัดใหม่ลำนกแขวก

หอระฆัง ศาลาการเปรียญ
ศาลาพักผ่อน สวนหย่อม
ฌาปนสถาน

การเดินทางไปวัดใหม่ลำนกแขวก