วัดเพลง Wat Phleng กรุงเทพ

ที่ตั้งวัดเพลง
เลขที่ 1975 (1836/ข) ซอยภานุรังษี ถนนจรัญสนิทวงศ์ 75 แยก 31 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ประวัติวัดเพลง กรุงเทพ
วัดเพลง สังกัดวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2460 ไม่ปรากฏนามผู้สร้างหรือสถาปนา
เสนาสนะวัตถุ มีกุฏิสงฆ์ หอฉัน อุโบสถ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล เมรุปลอดมลพิษ ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม
ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธวิเศษมงคล (หลวงพ่อเพชร) องค์พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย
พระพุทธนิรมิตมงคล (หลวงพ่อนาคปรกศิลาแลง) เป็นพระสมัยลพบุรี พระสารีบุตร-พระโมคคัลลานะ

ภาพบรรยากาศวัดเพลง
previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดเพลง กรุงเทพ