ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดห้วยขวาง กราบสักการะหลวงปู่ปั้น ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มาก

1วัดกุนนทีวัดห้วยขวาง

วัดกุนนทีรุทธาราม (Wat Kunnatriruttharam) ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งวัด
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยอินทามระ 59 แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรติดต่อ 02-275-2544
เวลาเปิด ทุกวันตั้งแต่ 5.00-21.30 น.
facebook.com/วัดกุนนทีรุทธาราม-วัดห้วยขวาง-เขตดินแดง

วัดกุนนทีรุทธารามประตู

วัดกุนนทีวัดห้วยขวาง2

ประวัติวัด
วัดกุนนทีรุทธาราม หรือตามที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดห้วยขวาง นั้น ประวัติเป็นมาอย่างไรไม่แน่ชัด อาศัยการบอกเล่าของผู้สูงอายุ และได้บันทึกไว้ว่า นางคล้าย ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้ให้ที่ดินสร้างวัดเป็นคนแรก ต่อมานายฟ้อน ซื่อสัตย์ได้บริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก รวมแล้วเกือบ 8 ไร่เศษ จึงได้สร้างวัดเล็ก ๆ ขึ้นมาก ในปี พ.ศ. 2428  ต่อมาในปี พ.ศ.2504 พระครูโอภาสธรรมโสภณ (จำรัส คนฺธสีโล) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้เหมาะสมตามกาลเวลา และได้สร้างอุโบสถหลังใหม่  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2512

วัดกุนนทีวัดห้วยขวาง15

ภายในวัดจะมีโบสถ์ทรงไทยเก่าแก่ที่ยังคงรักษาเสาไม้ของเดิมไว้ ส่วนหลังคามุงกระเบื้อง สร้างจากฝีมือของชาวบ้านที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้น และเป็นที่ประดิษฐาน รูปหล่อของหลวงปู่ปั้น ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มาก

วัดกุนนทีวัดห้วยขวาง4
นอกจากนั้น วัดกุนนทีรุทธาราม ยังมี เจ้าแม่ตะเคียนเงิน เจ้าแม่ตะเคียนทอง สองพี่น้องที่ประชาชนในละแวกนั้นให้ความศรัทธาอย่างมาก ซึ่งมีการขุดพบต้นตะเคียนทั้งสองต้นนี้จากใต้น้ำลึกกว่า 100 เมตร ที่กลางทุ่งนา ต.โคกพุทธา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

เจ้าแม่ตะเคียนทองวัดกุนนทีห้วยขวาง

เจ้าแม่ตะเคียนทองวัดกุนนทีห้วยขวาง1

โดยผู้ที่ฝันกล่าวว่าในความฝันนั้นเจ้าแม่ตะเคียนบอกด้วยว่ามีความประสงค์จะมาอยู่วัดห้วยขวาง (วัดกุนนทีรุทธาราม) สำหรับต้นตะเคียนทอง ผู้พี่ มีน้ำหนักประมาณ ๒๐ ตัน มีความยาวประมาณ ๓๐ เมตร เส้นรอบวง ๖ เมตร อายุพันกว่าปี ได้มีการตั้งชื่อว่า ตะเคียนทอง ส่วนอีกต้น ยาวประมาณ ๑๔ เมตร เส้นรอบวง ๒ เมตร มีน้ำหนักประมาณ ๑๐ ตัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหัวเรือสุพรรณหงส์ จึงมีการตั้งชื่อว่า ตะเคียนเงิน ปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่มากราบไหว้ท่านแล้วถูกหวย ได้รับโชคลาภต่างๆ มากมาย

การเดินทาง (แผนที่) วัดกุนนทีรุทธาราม ห้วยขวาง กรุงเทพ
โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ขึ้นที่สถานีห้วยขวาง ออกทางประตู 4 แล้วเดินไปทางโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จะเจอะแยกรรัชดาซอย 13 เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอย ตรงไปเรื่อย ๆ ก็จะเห็นวัด

ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดกุนนทีรุทธาราม – 

Wat Kunnatriruttharam Photo Galle