“อุโบสถหลังเก่าหรือวิหารนั้นมีอายุยาวนานกว่า  120 ปี  มีอุโมงค์ให้ลอด เชื่อกันว่าหากใครได้ลอดอุโมงค์นี้จะมีความสุขความเจริญ ลอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง  ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบศิลปะสุโขทัย พระนามว่า หลวงพ่อพุทธสุโขอภิโรจนะ และหลวงพ่อพุทธโสธร หลวงพ่อสังกัจจายน์”

โบถส์วัดเสมียนารี

วัดเสมียนนารี  (Wat Samian Naree) พระอารามหลวง จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งวัด
วัดเสมียนนารี เป็นวัดราษฎร์ – วัดพัฒนาตัวอย่าง พระอารามหลวง
เลขที่ 32 ถนนกำแพงเพชร6 (เลียบถนนวิภาวดีรังสิต) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรติตต่อ 02-954-4832

วัดเสมียนารี1 วัดเสมียนารี3

ประวัติวัดเสมียนนารี

วัดเสมียนนารีp วัดเสมียนารี วัดเสมียนารี2 วัดเสมียนารี6
ตามบันทึกของกรมการศาสนา ปรากฏว่า วัดเสมียนนารี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2400 โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ปี พ.ศ.2420 ท่านผู้ที่ริเริ่มสร้างวัด เป็นสุภาพสตรีในวัง ท่านมีตำแหน่งเป็นเสมียนพระคลังข้างที่ มีนามว่า “ท่านเสมียนขำ” และตำแหน่งนี้ ภายหลังตกทอดมายังธิดาของท่าน คือ คุณท้าวภัณฑสารนุรักษ์(เพิ่มรัตนทัศนีย์) ซึ่งได้ตำแหน่งเป็นเสมียนพระคลังข้างที่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ท่านทั้งสองได้สร้างวัดแครายและทำนุบำรุงวัดมาโดยตลอดตราบเท่าอายุขัยของท่าน ดังนั้นวัดนี้จึงได้ขนานนามว่า “วัดเสมียนนารี” เพื่อเป็นเกียรติประวัติ แก่ท่านทั้งสอง ในปี พ.ศ. 2522
อุโบสถหลังใหม่ มีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร ลักษณะทรงไทย สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ภายในอุโบสถมีพระประธานพิมพ์พระพุทธชินราช (จำลอง) พระนามว่า “พระศรีศากยะพุทธวงศ์มุนี” ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก 9 นิ้ว ปิดทองทั้งองค์ และฝาผนังอุโบสถมีภาพจิตรกรรม ด้านทิศใต้เป็นภาพพุทธประวัติ

วัดเสมียนารี5
ส่วนอุโบสถหลังเก่าหรือวิหารนั้นมีอายุยาวนานกว่า  120 ปี  ที่โบสถ์มีอุโมงค์ให้ลอดเชื่อกันว่า หากใครได้ลอดอุโมงค์นี้จะมีความสุขความเจริญ ลอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง  ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบศิลปะสุโขทัย พระนามว่า หลวงพ่อพุทธสุโขอภิโรจนะ และหลวงพ่อพุทธโสธร หลวงพ่อสังกัจจายน์

วัดเสมียนารี14

ครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณ 70 ปีที่ผ่านมา เคยเป็นเรือบิณฑบาตรของหลวงพ่อผัน คิสโสคีตเจ้าอาวาส วัดไผ่ถ้ำ จังหวัดแะเชิงเทรา

ภาพบรรยากาศวัดเสมียนนารี กรุงเทพ

ไถ่ชีวิตโค

เดินเข้าหน้าวัดมาก็เจอะการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ

วัดเสมียนารี5

พระประธานที่วิหารเก่า หลวงพ่อพุทธสุโขอภิโรจนะ และหลวงพ่อพุทธโสธร หลวงพ่อสังกัจจายน์

วัดเสมียนารี7

ส่วนของการทำบุญบริจาคโลงศพ

วัดเสมียนารี8

วัดเสมียนารี10

ทำบุญพระประจำวันเกิด

วัดเสมียนารี12

กราบพระธาตุ (ส่วนหัวใจ)

วัดเสมียนารี13

วัดเสมียนารี15

หลวงพ่ออู่แสนสุข

องค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง หลวงพ่ออู่ทอง หลวงพ่อเชียงแสน หลวงพ่อสุโขทัย

การเดินทาง (แผนที่) วัดเสมียนนารี กรุงเทพ

สายรถเมล์ที่ผ่าน 29,187,504

แผนที่วัดสเมียนนารี

ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดเสมียรนารี –  Wat Samian Nari Photo Gallery

Comments

comments