วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร Wat Dhammamongkol สุขุมวิท 101 กรุงเทพ

วัดใกล้ BTS อยู่กลางเมือง สถานที่แห่งความ สุข สงบ พร้อมให้คุณได้ปฏิบัติธรรม ฟื้นฟูพลังชีวิต และพลังกาย

วัดธรรมมงคล7

ที่ตั้งวัดธรรมมงคล
เลขที่ 132 ซอยปุณณวิถี 20 ซอยสุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-332-4145
www.dhammamongkol.com
facebook.com/dhammongkol/

วัดธรรมมงคล5

วัดธรรมมงคล3
ประวัติวัดธรรมมงคล
วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร หรือมักเรียกโดยย่อว่า วัดธรรมมงคล เป็นวัดในประเทศไทย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2506 เดิมเป็นป่าสะแก ซึ่งพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์) ใชัเป็นที่พักธุดงค์ในระหว่างเดินทาง เข้ากรุงเทพฯ นายเถา-นางบุญมา อยู่ประเทศ มีศรัทธาจึงมอบที่ให้ และได้สร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2506 ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 32 ไร่ พระ เณร จำพรรษาประมาณ 300 กว่าองค์

วัดธรรมมงคล27

วัดธรรมมงคล8
พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่สูงสุดในประเทศไทย ชั้นบนสุดบรรจุพระเกศา พระอุรังคธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับจากประเทศบังคลาเทศ ฐานเจดีย์ เป็นทรง 4 เหลี่ยม สูง 94.78 เมตร มี 14 ชั้น ประกอบด้วยห้องแสดงพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยราชภัฏฯ ส่วนฐานเจดีย์เป็นโรงเรียน ครูสอนสมาธิ (สถาบันพลังจิตตานุภาพ) ประกอบด้วย ห้องเรียนขนาดใหญ่ รองรับนักศึกษาครั้งละ ประมาณ 500 คน มีห้องเดินจงกรม ห้องนั่งสมาธิ ถ้ำวิปัสสนา ห้องอาหาร และห้องประชุม

วัดธรรมมงคล18

วัดธรรมมงคล29
พระหยกเขียว ประดิษฐานอยู่ในศาลาหลังคาแบบโดมแก้ว พระพุทธรูปหยกเขียว ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้มีนามว่า “พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย” หยกชิ้นใหญ่นี้ได้ถูกค้นพบที่ใต้ทะเลสาบน้ำแข็ง ประเทศแคนนาดา

การเดินทาง (แผนที่) วัดธรรมมงคล
รถประจำทางสาย  2  23  25  38  45  46  48  116  180  132
รถประจำทางปรับอากาศ  ปอ.508  ปอ.507  ปอ.544  ปอ.545  ปอ.139  ปอ.511  ปอ.552
รถไฟฟ้ามหานคร  เส้นทางเชื่อมต่ออ่อนนุช – แบริ่ง  ลงสถานีปุณณวิถี E11  หน้าซอยสุขุมวิท 101

ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดธรรมมงคล – Wat  Photo Gallery