วัดดอนสามสิบ ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน นครปฐม
Wat Don Sam Sib , Bang Len, Nakhon Pathom

“วัดในชุมชนบ้านดอนสามสิบ สถาปัตยกรรมพระอุโบสถที่งดงาม”

ที่ตั้งวัดดอนสามสิบ เลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190

ประวัติวัดดอนสามสิบ
วัดดอนสามสิบ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ตั้งวัดเมื่อประมาณวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2536
ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2543ภาพบรรยากาศวัดดอนสามสิบ


การเดินทางไปวัดดอนสามสิบ Wat Don Sam Sip

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปไม่รู้ #วัดดอนสามสิบ
#เครดิตภาพคุณทิฆัมพรตันติวิมงคล

Comments

comments