วัดดอนสามสิบ Wat Don Sam Sib นครปฐม

ที่ตั้งวัดดอนสามสิบ
เลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190

ประวัติวัดดอนสามสิบ
วัดดอนสามสิบ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อประมาณวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2536 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2543

ภาพบรรยายกาศวัดดอนสามสิบ
previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดดอนสามสิบ Wat Don Sam Sip

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปไม่รู้
#วัดดอนสามสิบ
#เครดิตภาพคุณทิฆัมพรตันติวิมงคล