วัดป่าเลไลยก์ (โบราณสถาน) ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
Wat Pa Lelai (ancient site), Koh Kret Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi
“สักการะบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ พระประธานและพระพุทธไสยาสน์ในพระอุโบสถเก่าแก่”

วัดป่าเลไลยก์7

ที่ตั้งวัดป่าเลไลยก์ (โบราณสถาน)
ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดป่าเลไลยก์

ประวัติวัดป่าเลไลยก์ (โบราณสถาน)

วัดป่าเลไลยก์ อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก สภาพในปัจจุบันเป็นวัดร้าง ที่อยู่ในความดูแลของวัดฉิมพลี ประวัติความเป็นมาของวัดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย และมีการบูรณะเพิ่มเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

สิ่งสำคัญในวัดได้แก่

วัดป่าเลไลยก์6

อุโบสถ เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 18 เมตร หันหน้าเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซุ้มประตูประดับด้วยลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษาแต่มีสภาพที่ชำรุดมาก

วัดป่าเลไลยก์4

ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปบนฐานชุกชีเป็นประธานอยู่ทางด้านหลัง และบริเวณกลางห้องประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่มีพระสาวกนั่งพนมมืออยู่ ด้านนอกอุโบสถมีซุ้มเสมาอยู่ทั้ง 8 ทิศ

เจดีย์คู่หน้าอุโบสถ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองตั้งอยู่ที่มุมด้านหน้าของอุโบสถ ระหว่างเจดีย์ทั้งสององค์ มีร่องรอยของวิหารขนาดเล็กตั้งอยู่

เมื่อปี พ.ศ. 2531 มีการสร้างพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ขึ้นใหม่บนฐานเดิมดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการขุดแต่งทางโบราณคดี และบูรณะโบราณสถานวัดป่าเลไลยก์ (ร้าง) เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นการบูรณะเสริมความมั่นคงตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม