วัดป่าเลไลยก์ (วัดร้าง) Wat Pa Lelai เกาะเกร็ด นนทบุรี

วัดป่าเลไลยก์7

ที่ตั้งวัดป่าเลไลยก์ (วัดร้าง)
เลขที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดป่าเลไลยก์
ประวัติวัดป่าเลไลยก์ (วัดร้าง)
วัดป่าเลไลยก์ อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก สภาพในปัจจุบันเป็นวัดร้างที่อยู่ในความดูแลของวัดฉิมพลี ประวัติความเป็นมาของวัดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย อายุราว 1200 ปี และมีการบูรณะเพิ่มเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สิ่งสำคัญในวัดได้แก่

วัดป่าเลไลยก์6

อุโบสถ เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 18 เมตร หันหน้าเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซุ้มประตูประดับด้วยลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษาแต่มีสภาพที่ชำรุดมาก

วัดป่าเลไลยก์4
ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปบนฐานชุกชีเป็นประธานอยู่ทางด้านหลัง และบริเวณกลางห้องประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่มีพระสาวกนั่งพนมมืออยู่ ด้านนอกอุโบสถมีซุ้มเสมาอยู่ทั้ง 8 ทิศ
เจดีย์คู่หน้าอุโบสถ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองตั้งอยู่ที่มุมด้านหน้าของอุโบสถ ระหว่างเจดีย์ทั้งสององค์ มีร่องรอยของวิหารขนาดเล็กตั้งอยู่ เมื่อปี พ.ศ. 2531 มีการสร้างพระพุทธรูปปางลิไลยก์ขึ้นใหม่บนฐานเดิมดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการขุดแต่งทางโบราณคดี และบูรณะโบราณสถานวัดป่าเลไลยก์ (ร้าง) เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นการบูรณะเสริมความมั่นคงตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม

ชมภาพบรรยากาศวัดป่าเลไลยก์ (ร้าง) – Wat Pa Lelai Photo Gallery

การเดินทางมาวัดป่าเลไลยก์ (ร้าง)