วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

1วัดบัวขวัญพระอารามหลวง

วัดบัวขวัญ (Wat Buakhwan) พระอารามหลวง ถ.แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

ที่ตั้งวัด
เลขที่ 1 หมุ่ที่ 9 ตำ.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรติดต่อ 0-2589-8084, 0-2952-8060, 0-2952-8062

วัดบัวขวัญพระอารามหลวง1

วัดบัวขวัญพระอารามหลวง


ประวัติวัด

วัดบัวขวัญ เป็นเพียงสำนักสงฆ์กลางท้องนา ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และพัฒนาเป็นวัดในสมัยของพระครูปรีชาเฉลิม (หลวงปู่แฉ่ง) จากวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้น โดยได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2435 โดยใช้ชื่อว่า “วัดสะแก

วัตถุมงคลวัดบัวขวัญ2


ต่อมามีผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดเพิ่ม คือ นายบัวฉุนเฉียว จึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ “วัดบัวขวัญ” เพื่อเป็นเกียรติแก่นายบัว และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2506

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 พระมหาไสว สุขวโร (ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแพรก (เหนือ) ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณสุตาลังการ ซึ่งได้พัฒนาวัดทั้งด้านถาวรวัตถุ ทางด้านการศึกษาจนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๑ และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

วัดบัวขวัญพระอารามหลวง4

6วัดบัวขวัญพระอารามหลวง
พระอุโบสถจตุรมุขของวัดบัวขวัญฯ ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมี พระพุทธเมตตา (จำลองมาจากพระพุทธเมตตาที่ประดิษฐานในเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย) เป็นพระประธานในพระอุโบสถ

พระเมตตาพระประธานบัวขวัญ1


วัดบัวขวัญ
ได้รับการพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

วิหารกลางน้ำวัดบัวขวัญ4


ภายในวัดบัวขวัญมีวัตถุมงคลมากมาย ให้เรามาทำบุญกราบไหว้ ไม่ว่าจะเป็น พระราหู พระตรีมูรติ เจ้าแม่กวนอิม พระมหาเศรษฐีวนโกฏิ พระพิฆเนศ ทำบุญโลงศพผู้ยากไร้ ทำบุญต่ออายุ และวัตถุมงคลมากมาย นอกจากนั้นยังมีโซนสำหรับดูดวงชะตาอีกด้วย

พระราหูวัดบัวขวัญพระอารามหลวง

พระวัดบัวขวัญ

พระอินทน์บัวขวัญ
การเดินทาง (แผนที่) วัดบัวขวัญ นนทบุรี

นั่งรถตู้มาลงที่พันธทิพย์ งามวงศ์วาน แล้วต่อรถสองแถวสีครีม ที่หน้าซอยงามวงค์วาน 23 เข้าไปวัดบัวขวัญ ราคาประมาณ 7 บาท

แผนที่


 

ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดบัวขวัญ

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider

 

https://www.youtube.com/watch?v=oagEKAui5lI