กราบสักการะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

(พระพรหมมังคลาจารย์)

เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดชลประทานรังสฤษดิ์

วัดชลประทานรังสฤษดิ์0

ที่ตั้งวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

  • เลขที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  • เบอร์โทรติดต่อ 02-583 8845
  • วันเวลาทำการ ทุกวัน 8.00 – 19.00 น.
  • Website : watchol.org
  • facebook.com/PageWatcho

วัดชลประทาน

ประวัติวัดชลประทานรังสฤษดิ์

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เมื่อหม่อมหลวงชูชาติ กำภู “บิดาแห่งชลกร” อธิบดีกรมชลประทาน ไปเยี่ยมชมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ฟังการแสดงธรรมของพระปัญญานันทภิกขุ ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดอุโมงค์ในขณะนั้น และเลื่อมใสวิธีการสอนธรรมะแนวใหม่ของท่าน จากเดิมที่นั่งเทศนาบนธรรมาสน์ ถือใบลาน มาเป็นการยืนพูดปาฐกถาธรรม แบบพูดปากเปล่าต่อสาธารณชน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุผลร่วมสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการดึงดูดประชาชนให้หันเข้าหาธรรมะได้เป็นเป็นอย่างมาก

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

กรมชลประทานได้สร้างวัดใหม่ขึ้น ชื่อ “วัดชลประทานรังสฤษดิ์” เมื่อ พ.ศ 2503 ที่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เพื่อแทนวัดที่ชำรุดทรุดโทรม (วัดเชิงท่า และวัดหน้าโบสถ์) ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ดินเวนคืนเพื่อสร้างกรมชลประทาน
และได้อาราธนาพระปัญญานันทภิกขุ เป็นเจ้าอาวาสใน พ.ศ. 2503

วัดชลประทานรังสฤษดิ์3

ปัจจุบัน วัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีบรรยากาศร่มรื่นทั่วบริเวณวัด มีกิจกรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
โดยมีการสวดมนต์ บรรยายปาฐกถาธรรม และถวายเพลพระสงฆ์ ที่ลานหินโค้ง

วัดชลประทานรังสฤษดิ์9


ชมภาพบรรยากาศวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง


การเดินทางมาวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง Wat Cholpratarn Rangsarit Royal Monastery
โดยรถประจำทาง สายที่ผ่าน 32, 51, 33, 90, ปอ.505, ปอ.32, รถเมล์สายรังสิต-นนทบุรี, รถเมล์สายบ้านแพน-นนทบุรี, รถสองแถวปากเกร็ด-นนทบุรี, รถตู้เดอะมอลล์-ปากเกร็ด, รถตู้ปากเกร็ด-ท่าน้ำนนท์