วัดบึงบาประภาสะวัต (วัดบึงบา) Wat Bung Ba หนองเสือ ปทุมธานี

วัดบึงบา18

ที่ตั้งวัดบึงบา
เลขที่ 53 บ้านคลองสิบสอง หมู่5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรติดต่อ 02-5491032

วัดบึงบา1

ประวัติวัดบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2464 มีเนื้อที่ 90 ไร่ ติดกับคลองชลประทานหน้าวัด ผู้ถวายที่ดินคือขุนนรพัฒน์ นายอำเภอหนองเสือ ร่วมกับประชาชนชาวหนองเสือ และดำเนินการสร้างวัด ตั้งชื่อว่า “วัดบึงบาประภาสะวัต” ซึ่งบึงบามาจากชื่อของตำบลที่ตั้งวัด คำว่า ประภาสะวัต ก็เป็นนามสกุลของขุนนรพัฒน์ วัดบึงบาประภาสะวัตได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเพมื่อ พ.ศ. 2471 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2531 และดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2547

วัดบึงบา5
ในบริเวณวัดมีโรงเรียนมัธยมศึกษา 60 ไร่ ภายในมีอุโบสถ สร้างเมื่อพ.ศ. 2471 และก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2531 มีพระประธานในอุโบสถนามว่า หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง หลวงพ่อเมตตาประชานิมิต ในอุโบสถหลังใหม่ มีหอระฆัง หอฉัน ศาลาการเปรียญหลังใหม่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530

วัดบึงบา12

ภาพบรรยากาศวัดบึงบาประภาสะวัต

การเดินทางมาวัดบึงบาประภาสะวัต