วัดปัญญานันทาราม Wat Panyanantaram คลอง6 ปทุมธานี
ชมพุทธสถาน ปฏิบัติธรรม เรียนรู้ปริศนาธรรมผ่านภาพ 3 มิติ

ที่ตั้งวัดปัญญานันทาราม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ซอยวัดปัญญา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เปิดให้บริการทุกวัน
เว็บไซด์ watpanya.org

ประวัติวัดปัญญานันทาราม
วัดปัญญานันทาราม เดิมเป็นที่ดินของ นายพิชิต – นางจำรัส ทองสีม่วง ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้ถวายที่ดิน 6 ไร่ แก่คณะสงฆ์โดยมีพระเฉลิม ปภสฺสโร เป็นผู้รับมอบ และก่อตั้งเป็น “สำนักสงฆ์สนเฒ่า” แต่ต่อมาขาดพระภิกษูดูแล ไปช่วงระยะหนึ่ง นางบุญส่ง โพธิจันทร์ จึงได้ประสานงานและร่วมกันถวายที่ดิน และสำนักสงฆ์นี้แด่ พระเทพวิสุทธิเมธี (หลวงพ่อปัญญานันทะ) องค์ประธานศูนย์ สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (ที่ระลึก 80 ปี ปัญญานันทะ) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535และได้รับอนุญาตจัดตั้งวัดชื่อ วัดปัญญานันทาราม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2537

วัดปัญญานันทารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 2 พฤษภาคม 2545 ปัจจุบันมีเนื้อที่ 69 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา มีพระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เป็นประธานสงฆ์ และพระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี เป็นเจ้าอาวาส

วัดปัญญานันทาราม ก่อตั้งจากดำริของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท) โดยมีคำปรารภในการก่อตั้งวัดไว้ว่า….

สร้างพระ สร้างคน สร้างเยาวชนของชาติ สร้างศาสนทายาทให้มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างถูกต้อง ให้มีชีวิตเรียบร้อยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจวัตถุมากเกินไป

วัดปัญญานันทาราม ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นในการใช้กระบวนการบูรณาการศาสนธรรมเข้าสู่การศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่โรงเรียนถึงมหาวิทยาลัย เช่น ใช้ศีลธรรมผ่านการจัดกิจกรรม “ค่ายพุทธบุตร” “ค่ายพุทธธรรม” ด้านประชาชนและข้าราชการซึ่งอยู่ในวัยทำงานและผ่านการใช้ชีวิตมาพอสมควร จะนำหลักธรรมหรือหัวข้อความรู้ทางพุทธศาสนาทั้งหมดมาบูรณาการเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เรียกว่า “ค่ายคุณธรรม” โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมต้องห้ามพลาดเมื่อมาวัดปัญญานันทาราม
1. ชมบรรยากาศไหว้พระ ณ เจดีย์พุทธคยาจำลอง
2. เรียนรู้ธรรมะปริศนาธรรม ผ่านภาพ 3 มิติ
3. ภาพบรรยากาศวัดปัญญานันทาราม
4. ปฏิบัติธรรม จัดค่ายพุทธบุตร ค่ายคุณธรรม อย่างต่อเนื่อง

#ทัวรวัดไทย
#วัดปัญญานันทาราม
#ทัวร์วัดไทยไม่ไปคือพลาด

เครคิตภาพ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

ภาพบรรยากาศวัดปัญญานันทาราม
previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดปัญญานันทาราม คลอง6 ลำลูกกา ปทุมธานี