กราบสักการะ บูชา พระพุทธสิงหิงค์จำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว ภายในพระอุโบสถ

เรียนพระปริยัติธรรม

ณ วัดคลองชัน Wat Khlong Chan ลำลูกกา ปทุมธานี

วัดคลองชัน ปทุมธานี_17

ที่ตั้งวัดคลองชัน

เลขที่ 37 บ้านปากคลองชัน หมู่ที่ 3 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทรติดต่อ 02-5332019

วัดคลองชัน ปทุมธานี_25

ประวัติวัดคลองชัน

วัดคลองชัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 ไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง มีนามเดิมว่า “วัดสาลีราษฏร์บำรุง

ต่อมาชาวบ้านเรียกว่า “วัดปากคลองชัน” ตามที่ตั้งวัด

ครั้นต่อมาคำว่า “ปาก” หายไป เรียกสั้น ๆ ว่า “วัดคลองชัน” และได้ใช้นามนี้มาจนปัจจุบัน

วัดคลองชัน ปทุมธานี_16

วัดคลองชัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2449

ทางวัดยังเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2452

วัดคลองชัน ปทุมธานี_7

ภายในอุโบสถ์มีพระประทานเป็นพระพุทธสิงหิงค์จำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว

มีรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ รูปเหมือนอดีตเจ้าอาวสาส และเจดีย์ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง

ชมภาพบรรยากาศวัดคลองชัน – Wat Khlong Chan Photo Gallery

การเดินทางไปวัดคลองชัน ปทุมธานี