·

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สักการะกราบไหว้พญานาคราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดป่าคลอง ๑๑
(คำชะโนด 2)

·

วัดป่าคลอง11-26

วัดป่าคลอง 11 Wat Phakhlong11 หนองเสือ ปทุมธานี

ที่ตั้งวัดป่าคลอง 11
เลขที่ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรติดต่อ 098 426 4475
facebook.com/watpra11

วัดป่าคลอง11

ประวัติวัดป่าคลอง11

ในปีพ.ศ. 2531 คุณกำพล และคุณทิพวรรณ รุจิอาภรณ์ มีดำริถวายที่ดินในบริเวณตำบลบึงกาสาม เพื่อตั้งเป็นสำนักวิปัสสนาสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ต่อมาในประมาณปลายปี 2536 คุณกำพลเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอด คุณทิพวรรณและลูก ๆ ได้ดำเนินการต่อโดยมอบหมายให้คุณอรสา รุจิอาภรณ์ บุตรสาวคนโตเข้าพบกับคุณชัย วิวัฒนปิยะวงค์ เพื่อประสงค์ให้คุณชัยช่วยสร้างวัดป่าคลอง 11

จากนั้นคุณชัยได้นิมนต์พระโชคชัยอิสฺสรเตโช ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแผงม้า ต.วังน้ำเขียว มาสำรวจที่ดินที่ซึ่งทางครอบครัวคุณอรสาก็มีความยินดีและอนุโมทนาถวายที่ดินจำนวน 16 ไร่ ให้แก่วัด คุณชัยและคณะจึงวางแผนรวบรวมทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธา และได้จัดคณะผู้ก่อสร้างขึ้น ทำถนนทางเข้าวัด ขุดสระน้ำใหญ่ สระคั่นเขตสงฆ์ สระข้างถนนทางเข้า สร้างกุฏิ เกิดเป็น โครงการวัดป่าคลอง 11 จนดำเนินการสำเร็จเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2542

วัดป่าคลอง11-2

วัดป่า
มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นวัดสำหรับการปฏิบัติธรรม สำหรับพระภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา แลสาธุชนทั้งหลาย ซึ่งบรรยากาศภายในวัดร่มรื่น มีสระน้ำมากมาย และนกกระจาบทองที่ทำรังใกล้ ๆ กอกกริมสระน้ำ ตลอดแนวริมถนนทางเข้าวัด ต่อมาในปีพ.ศ. 2546 ชาวคณะวัดป่าคลอง 11 ได้จัดทำหนังสือขอจัดตั้งวัดขึ้น

นกกระจาบทอง3 วัดป่าคลอง11

วัดป่าคลอง11-25

ผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อว่าวัดป่าคลอง 11 นี้ มีพญานาคปกปักรักษาอยู่…เมื่อเดินทางมาถึงท่านจะสะดุดตากับ “โบสถ์ไม้กลางสระน้ำ” ที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นแกะสลักพญานาคขนาดใหญ่ 4 ตัว เฝ้าอยู่บริเวณสะพานที่ทอดยาวมายังโบสถ์กลางน้ำ

ก่อนที่จะไปสักการะองค์ปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมา ให้ท่านไปกราบประธานในโบสถ์ กราบหลวงพ่อนาคปรกแก้วมณีโชติ และลูกแก้วสีแดงขนาดใหญ่ เชื่อกันว่าเป็น “หัวใจพญานาค” ที่ศักดิ์สิทธิ์มาก จากนั้นจึงค่อยไปสักการะองค์พญานาคที่รอบๆ โบสถ์กลางน้ำ สุดท้ายคือไปไหว้พญานาคที่ประตูทางเข้าออกเพื่อขอพรให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ด้วยลักษณะภูมิทัศน์ของวัดประชาชนจึงกล่าวขานวัดป่าคลอง11 เป็น คำชะโนด 2 ไม่จำเป็นต้องบินไปถึงอุดรธานีเลย เรื่องราวที่โด่งดัง ทำให้มีคนมาบูชาเป็นจำนวนมาก นั่นก็คือ มีเรื่องเล่าว่า มีชาวบ้านเข้ามาขอหวย แล้วถูกหลายงวดติดต่อกัน หรือว่า ใครที่มีปัณหาการงาน ชีวิต หนี้สิน เมื่อมาบนบานขอพรกับท่านแล้วต่างก็สุขสมหวังทุกคน

ปกติแล้วในแต่ละที่นั้นจะมีพญานาคเป็นผู้ดูแลเพียงแค่ 1 องค์เท่านั้น แต่ว่า วัดป่าวัดป่าคลอง11 นี้มีพญานาค ถึง 4 องค์ด้วยกัน ประกอบไปด้วย

วัดป่าคลอง11-28

วัดป่าคลอง11-30

วัดป่าคลอง11-35

วัดป่าคลอง11-36

1 พญาอนันตนาคราช ปฐมกษัตริย์แห่งพญานาค ขอพรทางด้านค้าขาย หรือผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่

2. พญามุจลินทร์นาคราช พระอนุชาของพญาอนันตนาคราช ขอพรทางด้านสติปัญญารวมไปถึงขจัดอุปสรรคที่พบเจออยู่

3. พญาภุชงค์นาคราช  พญานาคผู้ทรงฌานวิสัย ขอพรเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ขจัดมนต์คลัง หรือว่าท่านที่โดนไสยศาสตร์เป็นต้น

4. พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาคแห่งพรหมประกายโลก ผู้เรืองทรัพย์สมบัติ ขอพรทานด้านลาภเลื่อนลอย ถูกหวยก้อนใหญ่ การเงินก้อนใหญ่เป็นต้น

วัดป่าคลอง11-12

นอกจากนั้นที่ศาลาก่อนเข้าอุโบสถ มีรูปปั้นจ้าวปู่ จ้าวย่าพญานาคสำหรับไหว้ขอพรเรื่องทรัพย์สมบัติ
จ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ และจ้าวย่านางพญานาคิณีศรีปทุมมา

หมายเหตุ: วัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม โปรดให้ความเคารพสถานที่่, ภายในวัดห้ามจำหน่ายสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงวัตถุมงคลและดอกไม้ธูปเทียน, ห้ามทำพิธี เข้าทรงและดูดวงภายในวัด, ขอความกรุณาอย่าจุดธูปเทียนภายในวัด, วัดไม่สนับสนุนอบายมุขทุกชนิด

⊕ภาพบรรยากาศวัดป่าคลอง11 “คำชะโนด2”

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider

การเดินทางมาวัดป่าคลอง11