วัดชมนิมิตร ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
Wat Chomnimit, PhraPradaeng District, Samut Prakan

“โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม”


ที่ตั้งวัดชมนิมิตร
เลขที่ 21 บ้านคลองตายวง หมู่ที่ สุขสวัสดิ์ 74 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติวัดชมนิมิตร สุขสวัสดิ์ 74

วัดชมนิมิตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 32 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1614 ตารางวา โดยมีนางสาวแดง แต้สุจิ เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัดและได้ขนานนามวัดว่า “วัดใหม่คลองตายวง” ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดชมนิมิตร” เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2504 วัดชมนิมิตได้พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2482ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2488

ด้านการศึกษา มีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2480 นอกจากนี้ยังให้ทางราชการ สร้างโรงเรียนประชาบาลในระดับประถมศึกษา ในที่ดินวัด เนื้อที่ 3 ไร่


ภาพบรรยากาศวัดชมนิมิตร
[smartslider3 slider=138]


การเดินทางมาวัดชมนิมิตร
โดยรถยนต์ จากถนนสุขสวัสดิ์ มุ่งหน้าไปทางพระประแดง จะเห็นปากทางเข้าวัดชมนิมิตร อยู่ทางซ้ายตรงซอยสุขสวัสดิ์ 74 ตรงเข้าไปในซอย จะเห็นวัดชมนิมิตรอยู่ทางซ้ายมือ

เครดิตภาพ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปคือพลาด

#วัดชมนิมิตร