วัดชมนิมิตร Wat Chomnimit
โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม

ที่ตั้งวัดชมนิมิตร
เลขที่ 21 บ้านคลองตายวง หมู่ที่ สุขสวัสดิ์ 74 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติวัดชมนิมิตร สุขสวัสดิ์ 74
วัดชมนิมิตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 32 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1614 ตารางวา โดยมีนางสาวแดง แต้สุจิ เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัดและได้ขนานนามวัดว่า “วัดใหม่คลองตายวง” ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดชมนิมิตร” เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2504 วัดชมนิมิตได้พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2482ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2488

ด้านการศึกษา มีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2480 นอกจากนี้ยังให้ทางราชการ สร้างโรงเรียนประชาบาลในระดับประถมศึกษา ในที่ดินวัด เนื้อที่ 3 ไร่


ภาพบรรยากาศวัดชมนิมิตร

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider

การเดินทางมาวัดชมนิมิตร
โดยรถยนต์ จากถนนสุขสวัสดิ์ มุ่งหน้าไปทางพระประแดง จะเห็นปากทางเข้าวัดชมนิมิตร อยู่ทางซ้ายตรงซอยสุขสวัสดิ์ 74 ตรงเข้าไปในซอย จะเห็นวัดชมนิมิตรอยู่ทางซ้ายมือ

เครดิตภาพ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปคือพลาด

#วัดชมนิมิตร